drpojjakslider4
drpojjakslider4
previous arrow
next arrow

Ügyvédi iroda – Dr. Pojják Eszter ügyvéd

ÜGYVÉDI KÖSZÖNTŐ

 

Tisztelt Érdeklődő! Köszöntjük az ügyvédi iroda honlapján!

Dr. Pojják Eszter budapesti ügyvéd irodájának honlapját olvassa. Dr. Pojják Eszter ügyvéd a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Ügyvédi irodánk polgári joggal, gazdasági joggal, ingatlanjoggal, cégjoggal, munkajoggal és adatvédelmi joggal foglalkozik. Az ügyvédi iroda Budapesten, Budán, a 1122 Budapest XII. kerület, Hajnóczy József utca 8. szám alatt található, a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar közelében. Ügyvédi tevékenységünket elsősorban – de nem kizárólagosan – Budapesten és Budapest környékén, Pest megyében látjuk el. Irodánkhoz különösen ingatlanügyekben és cégügyekben az egész ország területéről, illetve külföldről is érkeznek megkeresések.

Amennyiben jogi kérdése, problémája van, illetve ügyvédi segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal a +36 70 638 4272-es telefonszámon vagy érdeklődjön a pojjak@drpojjak.com e-mail címen.

Ezen a weboldalon az iroda ügyvédi tevékenységével kapcsolatos legfontosabb információkat találja. Felhívjuk figyelmét, hogy jogterületek szerint csoportosított kérdésekben a “Hasznos  információk” fül alatt szakmai blogbejegyzéseket, aktuális újdonságokat, összefoglalókat olvashat az oldalon. Egyedi ügyében személyes konzultáció vagy online konzultáció útján szívesen állunk rendelkezésére elérhetőségeinken.

Ügyvédi iroda, ügyvédi szolgáltatás – magánszemélyek és vállalkozások részére

Az ügyvédi tevékenységre vonatkozó legfontosabban szabályokat Magyarországon az ügyvédi tevékenységről szóló törvény határozza meg. Ezen felül az ügyvédek a kamarai szabályzatokban foglaltaknak is megfelelően végzik a tevékenységüket.

Az ügyvédi hivatás – jogi szakértelemmel, törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül – az ügyfél jogai és jogos érdekei érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, az ellenérdekű felek közötti jogvita – lehetőség szerinti – megegyezéssel történő lezárására irányuló tevékenység, amely magában foglalja az igazságszolgáltatásban való közreműködést. Ügyvédi irodánk a széleskörű okiratszerkesztés mellett, peres képviselet, illetve peren kívüli képviselet során is képviseli ügyfeleit.

Az ügyvéd legfontosabb feladatai közé az ügyvédi tanácsadás, az okiratszerkesztés és ellenjegyzés, valamint a peres és peren kívüli jogi képviselet tartozik, ügyvédi irodánk mediátori tevékenységet is ellát, polgári jogi, gazdasági jogi ügyekben és munkajogi ügyekben.

Fontos tudni, hogy ügyvédi ellenjegyzés szükséges az ingatlanokat érintő jogügyleteknél a szerződések érvényességéhez, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez.

Szintén kiemeljük, hogy az ügyvédi ellenjegyzés cégeljárásokban (cégalapítás, cégmódosítás, cégmegszüntetés) is szükséges annak érdekében, hogy az alapítást vagy módosítás a cégbíróság bejegyezze a cégnyilvántartásba.

Az ügyvédi tevékenységeink közé tartozik szükséges hatósági eljárásokban (így például ingatlanügyi hatóság, különböző engedélyek kiadása során eljáró más hatóságok, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság előtt) vállalt teljes körű jogi képviselet is.

Személyre szabott, átfogó jogi megoldásokkal segítjük ügyfeleinket, célunk a hosszútávú, eredményes ügyfélkapcsolatok kialakítása, fenntartása, melynek alapja a rugalmas és hatékony együttműködés.

Hogyan válasszunk ügyvédi irodát? Milyen a jó ügyvéd? Mikor forduljunk ügyvédhez?

Az ügyfél és ügyvédje közötti kapcsolat megbízási szerződésen és személyes bizalmon alapuló szakmai kapcsolat, együttműködés, melyre törvényben és szabályzatokban rögzített előírások vonatkoznak. Az együttműködés során és azt követően is fontos szerepet kap az ügyvédi titoktartás, továbbá biztosított a hatályos pénzmosási és az adatvédelmi szabályoknak történő megfelelés is. Ügyvédi titokként kezelünk minden olyan tényt, információt és adatot, amelyről az ügyvédi tevékenységünk gyakorlása során tudomást szerzünk.

Ügyvédi irodánk alapvető értékei közé tartozik a maximumra törekvés; az ügyfeleink számára érthető, átlátható, követhető tájékoztatás és eljárás; valamint a jogszabályok keretei között alkalmazott egyedi, kreatív megoldások megtalálása, kidolgozása, alkalmazása szükség esetén egyéb szakértők (így például műszaki szakértő, földmérő, könyvelő, adótanácsadó, értékbecslő, marketinges szakember) bevonásával.

A jó ügyvéd – álláspontunk szerint az, aki az ügy megismerését, iratanyagának áttekintését követően reális képet nyújt az ügyleti kockázatokról, a rendelkezésre álló lehetőségről. A jó ügyvéd alapos, percíz, felkészült és rugalmasan rendelkezésre áll az ügyintézés folyamata során.

Hatékony és rugalmas ügyintézéssel állunk rendelkezésre.

Mikor forduljunk ügyvédhez?

Egyes esetekben jogszabály teszi kötelezővé a jogi képviselet, így az ügyvéd eljárását. Ilyenek jellemzően az ingatlan -nyilvántartást érintő eljárások (adásvétel , ajándékozás, társasház-alapítás, különböző jogok bejegyzése, törlése). Kötelező az ügyvédi képviselet a cégeljárás okban is, mint a cégalapítás, a végmódosítás, az általános szabályok szerinti végelszámolás, az átalakulások esetén. A Polgári Perrendtartás is általános szabályként a kötelező jogi képviselet szabályát tartja irányadónak, meghatározott kivételekkel. Ilyen kivételek például az első fokon a járásbíróságok előtt indult ügyek. Törvényszéken általában kötelező a jogi képviselet, míg Ítélőtáblák, és a Kúria előtt kötelező ügyvédet igénybe venni.

Az ügyvédi praxisunkban többször találkoztunk olyan esettel, amelyben kulcsfontosságú volt, az ügyfelünk az ügyének olyan szakaszában jött el tanácsadásra és kezdünk el dolgozni az ügyén, hogy igazán hatékonyan lehetett előre lépni, a kockázatokat csökkenteni, adott esetben kártérítési ügyekben a kárenyhítésnek, kármérséklésnek eleget tenni. Mindezekkel hatékonyan kivédhetők olyan későbbi nagyobb kiadások, amelyek megfelelő időben kapott jogi segítség útján kiküszöbölhetők, mérsékelhetők.

Hogyan jön létre az ügyvédi megbízás irodánkkal?   Mennyi az ügyvédi díj?  

Az ügyvédi konzultáció során részletesen átbeszélésre kerül az adott ügy, melynek alapján az ügyvéd tájékoztatást nyújt megoldási lehetőségekre és a további lépésekre vonatkozóan. Amennyiben a konzultáció során vagy azt követően a felek meg tudnak állapodni a megbízás alapvető, lényeges elemeiben (a szükséges lépések és díjazás), úgy kérésére előkészítjük az ügyvédi megbízási szerződést.

A megbízási szerződés aláírására személyesen vagy távollévők között (online) is lehetőség van, távazonosítással.

Az ügyvédi konzultáció kivételével, az ügyről az ügyvéd tényvázlatot vesz fel, amely tartalmazza az ügy tényállását, körülményeit, a szükséges egyéb adatokat és az ügy elintézésének legfontosabb lépéseit. A tényvázlat az ügyvédi megbízási szerződés részét képezi.

Az ügyvédi díj minden esetben egyedi megállapodás tárgya. Az ügyvédi díj minden esetben az ügy bonyolultsága, a munkamennyiség, azaz a szükséges becsült ügyvédi munkaórák alapján kerül meghatározásra.  Ingatlan adásvételi szerződése és kiemelt értékű peres ügyek esetén az ingatlan értéke és a pertárgyérték is fontos szempont az ügyvédi díj meghatározásánál. Szakmai hitvallásuk, hogy nincsen “kicsi” ügy, nincsen két egyforma ügy. Az ügyek igényes, alapos ellátása minden esetben más munkamennyiséget követhet meg. Az ügyvédi konzultáció során az egyedi ügy részleteinek pontos ismeretében van lehetőség árajánlatot adni a legtöbb esetben. Kivétel ez alól  például az egyszerűsített eljárásában történő cégalapítás és az egyszerűbb cégmódosítások valamint a legtöbb ingatlan adásvételi vagy ajándékozási ügylet.

AZ ÜGYVÉDI IRODÁNK FŐ SZAKTERÜLETEI

Vállalkozások, cégek, civil szervezetek és magánszemélyek jogi képviseletét ügyvédként elsősorban az alábbi jogterületeken látjuk el:

  • TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG, CIVIL SZERVEZETEK JOGA
  • INGATLANJOG
  • SZERZŐDÉSEK JOGA
  • KÖVETELÉSBEHAJTÁS
  • MUNKAJOG
  • ADATVÉDELMI JOG
  • PERES KÉPVISELET
TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG, CIVIL SZERVEZETEK JOGA

A társasági jog területén a cégalapítások (Kft., Bt., Zrt., Nyrt., Kkt.), cégmódosítások és cégátalakulások mellett, egyéb gazdálkodó szervezetek (pl. szövetkezet), civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) bejegyzési, változásbejegyzési ügyeit és folyamatos működését támogatjuk ügyvédi munkánkkal.

Tevékenységünk gazdálkodó szervezetek megszüntetésre, cégmegszüntetésre (végelszámolás, felszámolás), illetve a csődeljárásra is kiterjed. Társaságok teljes körű jogi átvilágításával (jogi kockázatok felmérése), valamint szindikátusi szerződés készítésével is foglalkozunk.

HAVI DÍJAS MEGÁLLAPODÁS esetén kedvező ügyvédi díjazással vállaljuk gazdasági társaságok és civil szervezetek tartós jogi képviseletét is, mely a mindennapi működés folyamatos, naprakész és rövid határidős jogi munkavégzéssel való támogatásával és folyamatos rendelkezésre állás útján valósul meg. A tartós megbízás a felek megállapodásától függően okirat-szerkesztésre, jogi tanácsadásra és peres, illetve peren kívüli képviseletre is kiterjedhet. A vállalkozások számára az állandó jogi képviselet magában foglalhatja a cégmódosításokat, a vezetői döntések előkészítését, jogi támogatását, szerződések és szabályzatok felülvizsgálatát, a cég követeléseinek behajtását, folyamatos munkajogi tanácsadást, a vállalkozás működése során felmerülő adatkezelés vonatkozásában a jogi megfelelőségének biztosítását.

Társasági, cégjogi kérdésekben különösen kis-és középvállalkozások, családi vállalkozások képviseletét látjuk el. Ezen cégek tevékenységi köre változatos, így például vannak közöttük ingatan-befektetők, rendezvényszervezők, a reklámszakmában tevékenykedők, webáruházat működtető vállalkozások, egyéb kereskedelmi tevékenységet végző, illetve tanácsadó vállalkozások. Ezen a vállalkozások mindennapi működését érintő jogi kérdésekben adunk tanácsok, készítünk okiratokat, szerződésekhez, szabályzatokat és képviseljük őket a polgári jogi, munkajogi adatvédelmi jogvitákban is.

A társaságok, cégek vállalkozások képviselete során, védjegy-bejelentéssel, védjegyekkel kapcsolatos kérdésekkel, és védjegyhez kapcsolódó igények érvényesítésével is foglalkozunk.

A társasági jog, cégjog témakörében bővebb tájékoztatásért, további információkért, kattintson ide.

INGATLANJOG

Az ingatlanjog területén ingatlan adásvételi, ingatlan ajándékozási szerződések készítésével, ellenjegyzésével, véleményezésével és teljes körű földhivatali ügyintézéssel segítjük ügyfeleinket.

Az ingatlanjog területén foglalkozunk még ingatlan bérleti szerződések készítésével, illetve véleményezésével is.  Ingatlanokkal kapcsolatos jogviták rendezése, illetve telekalakítási eljárások során nyújtunk jogi támogatást ügyfeleinknek. Ingatlanon jelzálogjog-alapítására, módosítására vagy töröltetésére, valamint haszonélvezeti jog alapítására vagy törlésére vonatkozó eljárások során is teljeskörű ügyintézést vállalunk.

Fentieken túlmenően szolgalmi joggal és egyéb ingatlanjoggal kapcsolatos kérdésekben – így pl. ingatlanok ingatlan-nyilvántartási helyzetének rendezése szerződéses vagy peres úton, ingatlanok jogi átvilágítása során- szintén rendszeresen közreműködünk ügyvédként.

Társasházi alapító okiratok készítését, módosítását, szervezeti és működési szabályzat és társasházi házirend készítését, továbbá osztatlan közös tulajdonú ingatlannak a társasházzá alakítását is vállaljuk, amennyiben ez utóbbinak a jogi feltételei fennállnak.

Ingatlanbefektetők, ingatlanközvetítők állandó jogi képviseletét is vállaljuk egyedi megállapodás szerint, amely magában foglalja a folyamatos, rugalmas rendelkezésre állást és konzultációs lehetőséget online vagy személyesen, valamint igény szerint a személyre szabott üzleti konstrukciók kidolgozásában történő ügyvédi részvételt és jogügyletek során szükséges okiratok elkészítését és ellenjegyzését.

Az ingatlanjog területén a leggyakrabban használt lakásokra vonatkozó adásvételi szerződésekkel keresnek meg minket magánszemélyek. Ezen felül családi házak, telkek, termőföldek adásvételével is foglalkozunk. Üzleti ügyfeleink részére üzleti ingatlanok adásvétele, bérleti szerződés elkészítése is a mindennapi feladataik közé tartozik. Speciális szempontok figyelembe vételére van szükség új építésű ingatlanok esetén, valamint osztatlan közös tulajdont érintő ügyekben is. Társasház alapítási ügyekben földmérő közreműködésével járunk el. Segítjük ügyfeleinket közös tulajdon megszüntetése, alapító okirat készítése, módosítása, SZMSZ készítése, módosítása során is. Megállapodás esetén független pénzügyi tanácsadó, hiteltanácsadó, adótanácsadó bevonását is biztosítjuk. Építési jogi jogvitákban, szavatossági kérdésekkel kapcsolatban is keressenek minket bizalommal.

Ingatlanügyekkel kapcsolatos további információkért kattintson ide.

SZERZŐDÉSEK KÉSZÍTÉSE, SZERZŐDÉS-VÉLEMÉNYEZÉS

A szerződések joga területén jelentős és széleskörű ügyvédi tapasztalattal állunk rendelkezésre kereskedelmi szerződések, megbízási, vállalkozási (különösen beszerzési, szolgáltatási, építési, kivitelezési), kölcsönszerződések és kezességi szerződések elkészítésében, illetve véleményezésében, általános szerződési feltételek (ÁSZF), szabályzatok, jogi nyilatkozatok elkészítésében, egyedi, vegyes, vagy atipikus pl. szindikátusi szerződések elkészítésében, továbbá vállaljuk online szolgáltatók, webáruházak teljes körű jogi dokumentációjának elkészítését.

HAVI DÍJAS MEGÁLLAPODÁS esetén kedvező, egyedi megállapodás szerinti ügyvédi díjazással vállaljuk gazdasági társaságok és civil szervezetek állandó jogi képviseletét, melynek során szerződések elkészítése, szerződés-véleményezés, szerződéses rendszerek felépítése, általános szerződési feltételek, szabályzatok kidolgozása elérhető komplett jogi szolgáltatás formájában az ügyvédi iroda fő szakterületeihez kapcsolódóan. Egyedi árajánlatért kéréséhez kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

A szerződések joga területén jelentős ügyvédi gyakorlattal rendelkezünk az ügyfelek széles skáláját tekintve. A felek szándékának tisztázását követően az függvény romába önti a felek akaratát, Minden esetben  a teljesség igényével törekszünk arra, hogy egy esetleges későbbi jogvita során is jól védhető szerződések készüljenek. Készítettünk már kereskedelmi szerződéseket, tájékoztatókat nemzetközi nagyvállalatoknak, magyar kis-és középvállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak is. Ezen vállalkozások fő tevékenységi körei a következők voltak: ingatlanbefektető vállalkozás, rendezvényszervező, reklám és marketing, pénzügyi vállalkozás, élelmiszeripari vállalkozás, autókereskedelem, vegyes kiskereskedelem, üzletviteli tanácsadó vállalkozás, ruhaipari vállalkozás, informatika, mérnöki tevékenység.

A szerződés-készítéssel és szerződés-véleményezéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért kattintson ide.

KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA

A követelések érvényesítése (követelés-behajtás) területén mind vállalkozások, mind pedig magánszemélyek részére egyaránt ellátunk jogi képviseletet. A követelések behajtása magában foglalja  – az adott követelés jogi szempontú vizsgálatát követően – az ügyvédi fizetési felszólítások kiküldését, a fizetési meghagyásos eljárásokban, felszámolási eljárásokban, végrehajtási eljárásokban, valamint a követelés bejhatására irányuló perekben szükséges jogi képviseletet is.

Mind fedezetlen, mind fedezettel biztosított követelések jogi behajtása területén jelentős tapasztalattal rendelkezünk. Felszámolási eljárásban illetve, csődeljárásban elsősorban a hitelezőket képviseljük.

Követelés-vásárlási (faktoring), illetve engedményezési szerződések, továbbá részletfizetési megállapodások, kezességi megállapodások elkészítését is vállaljuk.

HAVI DÍJAS MEGÁLLAPODÁS esetén vállalkozások részére kedvező ügyvédi díjazással vállalunk a nagyobb számú követelésbehajtást, megállapodás alapján. Egyedi árajánlatért kéréséhez kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Tudjuk, hogy mennyire kellemetlen és frusztráló érzés az, amikor az egyik fél teljesíti a szerződést, a másik fél pedig annak az ellenértékét elmulasztja megfizetni. Ilyen esetekben érdemes haladéktalanul megtenni a megfelelő lépéseket a behajtás érdekében, kivéve, ha valami olyan körülmény áll fenn, ami ezt nem teszi lehetővé. A követelésekkel kapcsolatos ügyvédi konzultáció során részletesen átbeszéljük ügyfeleinkkel a rendelkezésre álló és az adott esetben javasolható lehetőségeket. A követelés vizsgálata során azt is fontos felmérni, hogy a követeléssel, illetve a tartozással érintett felek érdekei alapján, van-e lehetőség megegyezni, együttműködni. Amennyiben ez nem lehetséges az ügy körülményei alapján, úgy az első lépés általában az ügyvédi fizetési felszólítás kiküldése az adó részére. Ezt követően peres és peren kívüli eljárások is rendelkezésre állnak a követelésbehajtás érdekében.

A követelések behajtásával kapcsolatos további tájékoztatásért kattintson ide.

MUNKAJOG

A munkajog területén mind munkáltatói oldalon, mind munkavállalói oldalon megbízható ügyvédi tapasztalattal rendelkezünk. A munkajog területén gyakorolt tevékenységünk kiterjed különösen a munkaszerződések készítésére, tervezetek véleményezésére, a vezetőnek minősülő munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezések alkalmazására, munkaügyi szabályzatok elkészítésére, munkabér-kifizetésekkel kapcsolatos kérdésekre és a jogellenes felmondással kapcsolatos kérdésekre.

Munkavállalói oldalon munkaszerződés megkötésénél, szabadságok, kifizetések meghatározásánál és felmondással (rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezéses megszüntetés) kapcsolatban biztosítunk ügyvédi konzultációt, valamint látunk el ügyvédként peres, illetve peren kívüli képviseletet.

HAVI DÍJAS MEGÁLLAPODÁS esetén gazdasági társaságok és civil szervezetek részére tartós ügyvédi megbízás formájában is vállalunk cégek részére HR-jogi tanácsadást, munkajogi  dokumentumok elkészítését, szerződés-tervezetek véleményezését, munkaügyi szabályzatok készítését, valamint a peres és peren kívüli jogi képviselet ellátását, elsőbbségi ügyintézéssel, folyamatos rendelkezésre állással.

Munkajogi kérdésekben munkavállalói oldalon jogellenes felmondással, munkaszerződéssel, munkahelyi diszkriminációval kapcsolatos ügyekben tudunk segíteni. Munkáltatói oldalon vállalkozások számára teljes körű munkaügyi dokumentáció elkészítésében (munkaszerződések, szabályzatok), valamint a HR napi szintű munkáját tudjuk támogatni.

A munkajog területén általunk képviselt vállalkozások köre az alábbi főtevékenységgel rendelkezik: ingatlan-befektető, gépkocsi kereskedő, üzleti tanácsadó, rendezvényszervező, sportegyesület, kiegészítő pénzügyi tevékenység, élelmiszeripari vállalat, informatikai tanácsadó társaság, mérnöki iroda.

Munkajogi kérdésekkel kapcsolatban további információkért kattintson ide.

ADATVÉDELMI JOG

Az adatvédelmi jogterületén különböző profilú vállalkozások részére nyújtunk adatvédelmi jogi tanácsadást és biztosítjuk az egyedi GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályokban megfogalmazott szabályok szerinti jogi megfelelést. Biztosítjuk továbbá a vállalkozások ágazat-specifikus adatvédelmi szempontú jogszabályi megfeleltetését. Vállaljuk teljes körű adatkezelési dokumentációk elkészítését (adatvagyonleltár, adatvédelmi hatásvizsgálat, adatvédelmi kockázatok felmérése, adatvédelmi szabályzat, tájékoztató, személyes adat nyilvántartás elkészítése). Vállaljuk adatkezelők és adatfeldolgozók között létrejövő szerződések elkészítését, tervezetek véleményezését, szerződések adatvédelmi vonatkozású kérdéseinek megválaszolását.

Az adatvédelmi jog területén különösen webáruházakat működtető vállalkozások, szolgáltatók, kereskedelmi vállalkozások, társasházak és egyes esetekben magánszemélyek képviseletét látjuk el. Magánszemélyek részéről történő megkeresés esetén is szívesen segítünk az eset jogi megítélésben és az igények érvényesítésében. Az adatkezelések körében fontos vizsgálni az adatkezelés jogalapját, terjedelmét, a kezelt adatok körét, az adatkezelés idejét. Meghatározott esetekben megfelelő tartalmú érdekmérlegelési teszttel  kell tudni igazolni az adatkezelés szükségességét, arányosságát, jogszerűségét.

Ügyvédi irodánk egyedi megállapodás alapján vállalkozások részére adatkezeléssel kapcsolatos oktatást nyújt. HAVI DÍJAS ügyvédi megbízás esetén a jogszabály-változások és az alakuló joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérését és az adatkezelési dokumentáció változásoknak megfelelő módosítását is vállaljuk. Egyedi árajánlat kéréséhez forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

Adatvédelmi kérdéseket érintő további információért kattintson ide.

PERES KÉPVISELET

Peres képviselete ellátunk a polgári jog területén széles körben. Az ügyvédi iroda által ellátott peres képviselet körébe tartoznak különösen a kártérítési perek, ingatlanokat érintő perek. Hibás teljesítéssel kapcsolatos perek, szavatossági jogok érvényesítés, tartozások behajtása, munkaügyi perek.

Az ingatlanokat érintő perek esetében a szavatossági, jótállási kérdésekkel kapcsolatos jogvitákon túl elbirtoklási ügyekkel is foglalkozunk. Használt lakások esetén is sok esetben lehetőség van a szavatossági jogok érvényesítésére. Elbirtoklási ügyekben abban az esetben tudjuk segíteni ügyfeleinket, amennyiben az elbirtoklás feltételei valószínűsíthetően fennállnak. Mindezek mellett szomszédjogi vitákban és osztatlan közös tulajdon megosztása iránti perekben is jogi képviseletet látunk el. Az ingatlanokat érintő peres képviselet körébe tartozik a társasházi közgyűlési határozatok megtámadása iránti peres eljárásokban való ügyvédi közreműködés is.

Kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos peres ügyek közül a hibás teljesítési ügyek, szavatosság, jótállás, elállás, kötbérkártérítés körébe tartozó ügyek a leggyakoribbak. Ezen felül jellemzőek még a követelésbehajtásra irányuló perek. Magánszemélyek esetében gyakori a kölcsön visszafizetésének elmaradása miatt indított peres eljárás.

Szerződések joga körében a szerződések érvénytelenségével, illetve egyes szerződési feltételek érvénytelensége vagy hatálytalansága vonatkozásában merülnek fel olyan jogi kérdések, amelyek rendezésére gyakran csak peres úton kerül sor.

Munkaügyi peres ügyek körében elmondható hogy leggyakrabban jogellenes felmondás miatti perindítás érdekében keresik fel az ügyfelek az ügyvédi irodát.  A jogellenes felmondáshoz kapcsolódóan elmaradt munkabér iránti igény, illetve bizonyos estekben kártérítési igény is kapcsolódhat.

Ügyvédi tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatás

Ügyvédi tevékenységünket magyar és angol nyelven folytatjuk a polgári (elsősorban gazdasági) jog, társasági jog, cégjog, ingatlanjog, követelésbehajtás, a munkajog és az adatvédelmi jog területén, magyarországi és határon átnyúló ügyletekben egyaránt. Büntetőügyekben, családjogi ügyekben és adóügyekben, közbeszerzési ügyekben partnereinek bevonásával dolgozunk. Ingatlan adásvételi ügyekhez független hitel-tanácsadót, pénzügyi tanácsadót tudunk javasolni. Társasház alapítási ügyekben több földmérővel is kapcsolatban áll az ügyvédi iroda.

A jogi szolgáltatás gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, civil szervezetek) számára tartós megbízás, folyamatos jogi támogatás formájában is elérhető, melynek részletes feltételei egyedi megállapodásban kerülnek rögzítésre. Ezt a konstrukciót a rugalmas rendelkezésre állás és az elsőbbségi ügyintés miatt javasoljuk.

Ügyében hatékony elintézésében Önnek, illetve az cégének is segítségére lehetünk. Forduljon hozzánk bizalommal a +36 70 638 4272-es telefonszámon, vagy a pojjak@drpojjak.com e-mail elérhetőségen.

Célunk, hogy ügyvédként hatékony, rugalmas és gyakorlatias jogi támogatást nyújtsunk ügyfeleink részére. Határozott és konstruktív peres illetve peren kívüli jogi képviseletet biztosítva segítünk megtalálni az adott helyzetben optimális jogi megoldást.Célunk volt egy olyan ügyvédi iroda létrehozása, amely a magyar magánszemélyek ügyeit és a magyar kis-és középvállalkozások leggyakrabban előforduló jogi ügyeit el tudja látni, az egyes jogi szempontból megoldandó helyzetek részleteire is kiterjedően, valamint kompletten is nézve a vállalkozásokat, mind egy-egy gazdasági-jogi rendszert.  Fontos célkitűzésnek tartjuk, hogy jogi szempontból tudjuk segíteni az egyes vállalkozások folyamatainak optimalizálását, sok esetben közreműködve, közrehatva a megbízó cég hatékonyságának és eredményességének növelésében.

Az ügyvédi iroda tevékenységéről részletesebben a „Szolgáltatások” menüpont alatt olvashat, a „Hasznos információk” menüpont alatt jogterületenként csoportosított blogbejegyzéseket, összefoglalókat talál gyakran felmerülő jogi kérdésekkel és aktuális jogszabály-változásokkal kapcsolatban.

Örömünkre szolgálna, ha jogi szolgáltatásaink bemutatása az Ön igényeivel, elképzeléseivel találkozna és Önt, illetve az Ön vállalkozását is ügyfeleink között üdvözölhetnénk.

Keressenek minket bizalommal!

Ajánlat kérésére az “Elérhetőség” menüpont alatt található űrlap segítségével is lehetőség van.

AJÁNLATOT KÉREK

Adatvédelmi tájékoztatás

Az ügyvédi munkánk során az általunk megismert személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályainak, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és a kamarai szabályzatokban rögzített rendelkezéseknek megfelelően kezeljük. A személyes adatokat jogosulatlan harmadik személyek részére nem adjuk át, nem továbbítjuk, a személyes adatokat kizárólag jogszerű céljuknak megfelelően használjuk fel.

Az ügyvédi megbízással összefüggésben tudomásunkra jutott valamennyi információt bizalmasan kezeljük, összhangban az ügyvédi titoktartásra és a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori jogszabályi követelményekkel.

Az ügyvédi tevékenységet érintő bővebb adatvédelmi tájékoztatásért és az ügyvédi irodával való szerződési feltételekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Ajánlás, megosztás, követés

Kérjük, hogy amennyiben hasznosnak és informatívnak találja ezt az ügyvédi honlapot, ossza meg másokkal. Kérjük, hogy amennyiben elégedett volt az igénybe vett jogi szolgáltatással, ajánlja mások figyelmébe is az ügyvédi irodát. Köszönjük!

Nyilatkozat

Ezt a www.drpojjak.com címen elérhető honlapot dr. Pojják Eszter, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és kamarai szabályzatok rendelkezései szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Ez az ügyvédi honlap a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott „Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól” szóló szabályzat alapján működik.

Frissítve: 2023.11.05.