Slider

Ügyvédi iroda – Dr. Pojják Eszter

ÜGYVÉDI KÖSZÖNTŐ

 

Tisztelt Látogató! Köszöntöm az ügyvédi iroda honlapján!

Dr. Pojják Eszter budapesti ügyvéd vagyok, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Az ügyvédi iroda Óbudán, a 1032 Budapest III. kerület, Bécsi út 102/C. szám alatt található. Ügyvédi tevékenységemet elsősorban Budapesten és Budapest környékén, Pest megyében látom el. Budapesti ingatlanokkal és cégeladással kapcsolatban az egész ország területéről, illetve külföldről is történnek megkeresések.

Amennyiben jogi kérdése, problémája van, illetve ügyvédi segítségre van szüksége, keressen bizalommal a +36 70 638 4272-es telefonszámon vagy érdeklődjön a pojjak@drpojjak.com e-mail címen.

Weboldalamon az ügyvédi tevékenységemmel kapcsolatos valamennyi fontos információt megtalálhatja. Ezen felül a jog kérdésekkel kapcsolatos hasznos blogbejegyzéseket is olvashat az oldalon. További kérdéseivel kapcsolatban szívesen állok rendelkezésére elérhetőségeimen.

Ügyvédi iroda, ügyvédi szolgáltatás

Az ügyvédi tevékenységre vonatkozó legfontosabban szabályokat Magyarországon az ügyvédi tevékenységről szóló törvény határozza meg. Ezen felül az ügyvédek a kamarai szabályzatokban foglaltaknak is megfelelően végzik a tevékenységüket.

Az ügyvédi hivatás – jogi szakértelemmel, törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül – az ügyfél jogai és jogos érdekei érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, az ellenérdekű felek közötti jogvita – lehetőség szerinti – megegyezéssel történő lezárására irányuló tevékenység, amely tevékenység magában foglalja az igazságszolgáltatásban való közreműködést.

Az ügyvéd legfontosabb feladatai közé a jogi tanácsadás, az okiratszerkesztés és ellenjegyzés, valamint a peres és peren kívüli jogi képviselet tartozik, ezen felül az ügyvédek jogosultak ingatlanközvetítői, mediátori és egyéb segítő tevékenységek ellátására is.

Kiemelendő, hogy ingatlanra vonatkozó szerződések érvényességéhez szükséges az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetés, amely ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján lehetséges.

Fontos tudni még, hogy a cégeljárásokban is szükséges az ellenjegyzés, amelynek hiányában a módosításokat a cégbíróság nem jegyzi be.

Az ügyvédi tevékenységek közül a jogi tanácsadáson túlmenően, okiratszerkesztéssel és ellenjegyzéssel, az adott ügyben szükséges hatósági eljárásokban (pl. ingatlanügyi hatóság, különböző engedélyek kiadása során eljáró egyéb hatóságok) vállalt teljes körű jogi képviselettel, peres és peren kívüli eljárásokban történő jogi képviselettel foglalkozom.

Személyre szabott, átfogó jogi megoldásokkal segítem ügyfeleimet, célom a hosszútávú, eredményes ügyfél-kapcsolatok kiépítése és a hatékony együttműködés.

Hogyan válasszunk ügyvédi irodát? Milyen a jó ügyvéd?

Az ügyvéd-ügyfél kapcsolat midig bizalmi kapcsolat, amelyre természetesen szigorú szakmai szabályok vonatoznak, különös tekintettel az ügyvédi titoktartásra, összefüggésben a hatályos pénzmosási és adatvédelmi szabályokkal.

Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.

Az ügyvédi iroda vagy ügyvédválasztással összefüggésben ügyfeleim visszajelzése alapján fontos szempont, hogy az ügyvéd a tökéletességre törekvés jegyében, mindig érthető, pontos információval szolgáljon az ügyfél számára az ügyekkel kapcsolatban; valamint az ügyvéd alapos, precíz munkával, átgondolt lépésekkel segítse az ügyfeleit, verbális képességei meggyőzőek legyenek. Mindezt korrekt, átlátható, díjazás mellett biztosítom.

Hogyan jön létre az ügyvédi megbízás irodámban?    

A jogi tanácsadás kivételével az ügyvédi megbízási szerződés a megbízás tárgyától függő tartalommal jön létre, igény és lehetőség szerint személyesen vagy távollévők között (pl. e-mailben) is megköthető a szerződés, amely a felek által történő aláírásának napján jön létre.

Az ügyről az ügyvéd tényvázlatot vesz fel, amely tartalmazza az ügy körülményeit és az elintézésének legfontosabb lépéseit, és amely szintén az ügyvédi megbízási szerződés részét képezi.

Az üggyel kapcsolatban a megbízási szerződés aláírásáig felmerült részleteket, az ügyfél kérdéseit alaposan átbeszélik a felek, amelynek során az ügyvéd teljes körű polgári jogi tanácsadást nyújt.

FŐ SZAKTERÜLETEK

Vállalkozások, cégek, civil szervezetek és magánszemélyek jogi képviseletét ügyvédként elsősorban az alábbi jogterületeken látom el:

  • Társasági jog és cégjog
  • Ingatlanjog
  • Szerződések joga
  • Követelésbehajtás
  • Munkajog
  • Adatvédelmi jog
Társasági jog és cégjog

A társasági jog területén cégalapítás (Kft., Bt., Zrt., Nyrt., Kkt.), cégmódosítás és átalakulások mellett, egyéb gazdálkodó szerveztek (pl. szövetkezet), civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) működését támogatom ügyvédi munkámmal.

Tevékenységem a cégmegszüntetésre is kiterjed (csődeljárás, végelszámolás, felszámolás). Társaságok teljes körű jogi átvilágítása (jogi kockázatok felmérése) válhat szükségessé cégeladás előtt, amely általában hosszabb összetettebb feladat, és amelyet szintén megbízási szerződés alapján látok el.

Referenciák: rendezvényszervező cég, kereskedelmi, ingatlanforgalmazó társaságok cégalapítása, filmipari társaságok cégmódosítása, elektronikus kereskedelemmel foglalkozó társaság, befektetésekkel foglalkozó társaság és egyéb társaságok cégmódosítása széles körben, alapítványok létrehozása, egyesületek módosítása és tartós, folyamatos jogi tanácsadás.

A társasági jog, cégjog témakörében bővebb tájékoztatásért kérem, kattintson ide.

Ingatlanjog

Az ingatlanjog területén tevékenykedő ügyvédként ingatlan adásvételi, illetve ajándékozási szerződések készítésével, ellenjegyzésével és teljes körű földhivatali ügyintézéssel segítem ügyfeleimet.

Ezen felül ingatlan bérleti szerződések készítésében, illetve véleményezésében, valamint ingatlanokkal kapcsolatos jogvitákban, illetve telekalakítási eljárásokkal kapcsolatban nyújtok jogi támogatást, valamint olyan járulékos kérdésekben, mint a jelzálogjog-alapítás/ töröltetés, a haszonélvezeti jog.

Fentieken túlmenően szolgalmi joggal és egyéb ingatlanjoggal kapcsolatos kérdésekben – pl. ingatlanok ingatlan-nyilvántartási helyzetének rendezése, ingatlanok jogi átvilágítása – szintén rendszeresen közreműködöm ügyvédként.

Társasházi alapító okiratok készítését, módosítását, szervezeti és működési szabályzat, társasházi házirend és társasházak teljes körű adatvédelmi dokumentációjának elkészítését is vállalom.

Referenciák: ingatlanforgalmazó cég, építési vállalkozó, illetve követeléskezeléssel foglalkozó cég részére, valamint széles körben magánszemélyek részére látok el ügyvédi képviseletet az ingatlanjog területén.

Ingatlanügyekkel kapcsolatos további információkért kérem, kattintson ide.

Szerződések készítése, szerződés-véleményezés

A szerződések joga területén szintén jelentős ügyvédi tapasztalattal állok rendelkezésre kereskedelmi szerződések, megbízási, vállalkozási (különösen szolgáltatási, építési, kivitelezési), kezességi szerződések elkészítésében, illetve véleményezésében, általános szerződési feltételek, szabályzatok, jogi nyilatkozatok elkészítésében, egyedi atipikus pl. szindikátusi szerződések elkészítésében, illetve webáruházak teljes körű jogi dokumentációjának elkészítésében.

Referenciák: jelentős élelmiszeripari cég, bank, biztosító, családi vállalkozások, egyéni vállalkozók, elektronikus kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások és magánszemélyek részére szerződések készítése, véleményezése, komplett céges szerződésrendszerek felépítése, átalakítása induló vagy változás előtt álló vállalkozások számára.

A szerződés-készítéssel és szerződés-véleményezéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért kérem, kattintson ide.

Követelések behajtása

A követelések érvényesítése (követelés-behajtás) területén az ügyvédi felszólítások kiküldésén túlmenően, fizetési meghagyásos eljárásokban, felszámolási eljárásokban, végrehajtási eljárásban, valamint a követelés bejhatására irányuló perekben látok el jogi képviseletet.

Mind fedezetlen, mind fedezettel biztosított követelések jogi behajtása területén jelentős tapasztalattal rendelkezem. Felszámolási eljárásban történő hitelezői ügyvédi képviseletet is ellátok, valamint követelés-vásárlási, ill. engedményezési szerződések, részletfizetési megállapodások elkészítését is vállalom.

Referenciák: biztosító társaság, telekommunikációs társaság, élelmiszeripari társaság, gyógyszeripari társaság, lakásszövetkezet, valamint egyéni vállalkozók és magánszemélyek részére láttam el követelés-behajtási tevékenységet.

A követelések érvényesítésével kapcsolatos további tájékoztatásért kérem, kattintson ide.

Munkajog

A munkajog területén munkáltatói jogi képviselet során megbízható ügyvédi tapasztalatot szereztem munkaszerződések készítésében véleményezésében, a vezetőnek minősülő munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezések alkalmazásában, szabályzatok elkészítésében, prémium-kifizetésekkel és jogellenes felmondással kapcsolatban.

Munkavállalói oldalon munkaszerződés megkötésénél, szabadságok, kifizetések meghatározásánál és felmondással (rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezéses megszüntetés) kapcsolatban biztosítok jogi tanácsadást, illetve látok el ügyvédként peres, illetve peren kívüli jogi képviseletet.

Referenciák: marketing cég munkavállalójának jogellenes felmondása, nemzetközi agrárcég munkaszerződéseinek és a kapcsolódó dokumentumok elkészítése, kereskedelmi cég részére munkajogi tanácsadás, jelentős sportegyesület gazdálkodó szervezeteihez tartozó munkavállalók, sportolók munkaszerződéseinek és megbízási szerződések készítése, véleményezése, tanulmányi szerződések, diákok foglalkoztatásával kapcsolatos szerződések készítése.

Munkajogi kérdésekkel kapcsolatban további információkért kérem, kattintson ide.

Adatvédelmi jog

Az adatvédelem területén – adatvédelemben gyakorlott ügyvédként – különböző profilú vállalkozások részére nyújtok adatvédelmi jogi tanácsadást és biztosítom az egyedi GDPR és Info. tv. szerinti megfelelést. Biztosítom továbbá a vállalkozások ágazat-specifikus adatvédelmi szempontú jogszabályi megfeleltetését. Vállalom a teljes körű adatkezelési dokumentáció elkészítését (adatvagyonleltár, adatvédelmi hatásvizsgálat, adatvédelmi kockázatok felmérése, adatvédelmi szabályzat, tájékoztató, személyes adat nyilvántartás elkészítése). Vállalom adatkezelők és adatfeldolgozók között létrejövő szerződések elkészítését. Vállalok továbbá adatvédelmi oktatást. Tartós megbízás esetén a jogszabály-változások és az alakuló joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérését és az adatkezelési dokumentáció változásoknak megfelelő módosítását.

Referenciák: e-marketing cégek, rendezvényszervező cég, webáruházat működtető kereskedelmi vállalkozások, társasházak, követeléskezeléssel foglalkozó társaság, egyéni vállalkozók.

Adatvédelmi kérdéseket érintő további információért kérem, kattintson ide

Ügyvédi tevékenységemmel kapcsolatos egyéb információk

Ügyvédi tevékenységemet magyar és angol nyelven folytatom a polgári (gazdasági) jog területén magyarországi és határon átnyúló ügyletekben egyaránt.

A jogi szolgáltatás gazdálkodó szervezetek és egyéb vállalkozások számára tartós megbízás, folyamatos jogi támogatás formájában is elérhető ügyvédi irodámban.

Amennyiben úgy gondolja, hogy ügyében Önnek is segítségére lehetek, keressen bizalommal a +36 70 638 4272-es telefonszámon, vagy a pojjak@drpojjak.com e-mail elérhetőségemen.

Célom, hogy ügyvédként hatékony, rugalmas és gyakorlatias jogi támogatást nyújtsak ügyfeleim részére, valamint határozott peres képviseletet biztosítva segítsek megtalálni az adott helyzetben optimális jogi megoldást.

Az ügyvédi iroda tevékenységéről részletesebben a „Szolgáltatások” menüpont alatt olvashat, a „Hasznos információk” menüpont alatt tematikus bejegyzéseket talál gyakran felmerülő jogi kérdésekkel és aktuális jogszabály-változásokkal kapcsolatban.

Örömömre szolgálna, ha jogi szolgáltatásaim bemutatása az Ön igényeivel, elképzeléseivel találkozna és Önt, illetve az Ön vállalkozását is ügyfeleim között üdvözölhetném.

Keressen bizalommal!

Ajánlat kérésére az Elérhetőségek menüpont alatt található űrlap segítségével is lehetőség van.

AJÁNLATOT KÉREK

Adatvédelmi tájékoztatás

Az ügyvédi munkám során az általam megismert személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) szerint kezelem.  Ezen adatokat továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályainak megfelelően kezelem. Ezen adatokat továbbá az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek mindenben megfelelően kezelem. A személyes adatokat jogosulatlan harmadik személyek részére nem adom át, nem továbbítom, a személyes adatokat kizárólag jogszerű céljuknak megfelelően használom.

Az ügyvédi megbízással összefüggésben tudomásomra jutott valamennyi információt bizalmasan kezelem, összhangban az ügyvédi titoktartás követelményeivel.

Az ügyvédi tevékenységemet érintő bővebb adatvédelmi tájékoztatásért kérem, kattintson ide.

Ezt a www.drpojjak.com címen elérhető honlapot dr. Pojják Eszter, a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és kamarai szabályzatok rendelkezései szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Ez az ügyvédi honlap a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott „Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól” szóló szabályzat alapján működik.