Az ingatlanok terhei. Az ingatlan tulajdoni lapjából tájékozódhatunk az ingatlanon fennálló terhekről vagy állapíthatjuk meg azt, hogy az ingatlan tehermentes. A terhekre vonatkozó alapvető szabályokat a Polgári Törvénykönyv szabályozza.

Az ingatlanok terhei – az alábbiakban a leggyakoribb terhekről talál egy rövid összefoglalót:

  • haszonélvezeti jog
  • özvegyi jog
  • jelzálogjog
  • elidegenítési és terhelési tilalom
  • földhasználati jog
  • telki szolgalmak
  • elővásárlási jog
  • vételi jog, eladási jog, visszavásárlási jog
Haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog keletkezéséről, tartalmáról és megszüntetésének lehetőségéről itt olvashat bővebben.

Özvegyi jog

Az özvegyi jog tartalmát tekintve haszonélvezeti jogot jelent. Az özvegyi jogról ügyvéd által ellenjegyzett okiratban ingyenesen is le lehet mondani. Ez esetben az illetékes földhivatalhoz történt benyújtást követően az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerül.

Jelzálogjog

A jelzálogjog a hitelezői igény biztosítására szolgál. A hitelező, miután az adós kiegyenlítette tartozását, köteles hozzájáruló nyilatkozni, hogy a követelése kiegyenlítésre került és köteles hozzájárulni a jelzálogjogon és az általában hozzá tartozó elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.

Elidegenítési és terhelési tilalom

Az elidegenítési és terhelési tilalom esetén a tulajdonjog változása vagy az ingatlan megterhelése az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata esetén jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

Földhasználati jog

Amennyiben a föld és a rajta álló (azon felépítésre kerülő) épület tulajdonjoga nem azonos személyt vagy személyeket illet meg, az épület tulajdonosát megilleti a föld használatának joga. Amennyiben a felek a földhasználatot szerződésben szabályozták, célszerű kérni a földhivataltól ennek feljegyzését.

Telki szolgalom

Telki szolgalmi jog alapján az ingatlan mindenkori birtokosának joga van más személy telkének meghatározott célú és meghatározott terjedelmű használatára. A leggyakoribb telki szolgalom a másik telken történő átjárást biztosító útszolgalom. Ezen kívül vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljából is létesülhet szolgalom.

Elővásárlási jog

Az elővásárlási jogról ebben a cikkben találhatók részletesebb információk.

Vételi jog

A vételi jogról, eladási jogról és visszavásárlási jogról a felek szerződésben állapodnak meg, ennek alapján kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű; további kérdéseivel, jogi problémájával forduljon ügyvédhez.