27máj/18

Társasház kamerafelvételek jogszerűen

Társasház kamerafelvételek jogszerűen a Társasházi törvény alapján A Társasházi törvény 25. §-a alapján a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (aRead More…

27máj/18

Társasház adatkezelés GDPR

A társasházakra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályokat a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) tartalmazza. Az alábbiakban a társasháziRead More…

18Már/18

Közös költség követelés érvényesítése

Közös költség követelés érvényesítése az adós tulajdonostárssal szemben a társasház fizetőképességének megőrzése szempontjában lényeges kérdés. A követelés érévnyesítése során az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni. A Társasházi törvény alapján a közös tulajdonbaRead More…

18Már/18

Társasházi közgyűlési határozatok érvénytelensége

Melyek a leggyakoribb okai a társasházi közgyűlési határozatok érvénytelenségének? Mely esetek tartoznak a kisebbség lényeges és jogos érdekének sérelme körébe társasházi közgyűlési határozathozatal esetén? I. A közgyűlési határozat érvénytelenségét eredményező leggyakoribb eljárásiRead More…

18Már/18

Tetőtér beépítése társasházaknál

A tetőterek beépítéssel történő hasznosítása előnyös lehet a társasháznak, hiszen a társasház további fenntartást és esetleges felújításokat elősegítő bevételre szerez, a vevő pedig adott esetben egy teraszos, panorámás lakás elégedett tulajdonosa lehet.Read More…

17Már/18

Közös tulajdonú ingatlan társasházzá alakítása

Az ingatlanon fennálló közös tulajdon – ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak – az ingatlan társasházzá alakításával is megszüntethető a tulajdonosok megállapodásával vagy bírósági úton. Ha a közös tulajdont társasházzá alakítássalRead More…

17Már/18

Ingatlan közös tulajdon megszüntetése

A közös tulajdon megszüntetésére sor kerülhet: a) a tulajdonosoknak a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó megállapodása alapján, amelyet ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas alaki kellékekkel ellátott ügyvédi okiratba foglalnak vagy b) peres eljárás eredményeként bíróságiRead More…