30jún/18

Tartási szerződés, életjáradéki szerződés

Mi az, amit feltétlenül érdemes tudni a tartási szerződés vagy az életjáradéki szerződés megkötése előtt? Mit tehetünk, ha olyan változások következnek be a szerződés időtartama alatt, amely miatt szerződésmódosítás vagy a szerződésRead More…

29Már/18

Cégek képviselete, aláírási jog

A cégjegyzési jog a cég (üzleti partnerekkel, hatóságokkal, intézményekkel, egyéb harmadik személyekkel szembeni) írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet. ARead More…

23aug/17

A szerződés létrejötte, tartalma

A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre, amely történhet írásban, szóban vagy ráutaló magatartással. A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekbenRead More…