Cegalapitás

Alapvető információk cégalapítás előtt állóknak. Cégalapításkor felmerül a kérdés, hogy milyen cégformát érdemes választani és milyen kérdésekben kell dönteniük az alapítóknak, hogy a cégalapítás rövid határidővel megtörténjen. A Cégtörvény szerint a cég az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. Cégnek minősül a gazdasági társasági formákon kívül az egyéni cég.

Melyek a leggyakrabban választott cégformák?

Kft.
A korlátolt felelősségű társaság előnye, hogy a tagok felelőssége korlátozott, tehát csak vállalt vagyoni hozzájárulásuk befizetéséig és ezt követően a tulajdonrészükig terjed. Az induló tőke 3.000.000,-Ft, amelynek a cégalapításkor elég csak egy részét befizetni, a fennmaradó összeget elég csak a létesítő okiratban foglaltak szerint teljesíteni. További előnye, hogy egyetlen személy is alapíthat Kft.-t. A Kft. az egyik leggyakoribb vállalkozási forma.

Bt.
A betéti táraságot csak több személy alapíthat. A legnagyobb előnye a betéti társaságnak, hogy akár néhány ezer forintos induló tőkével is alapítható. Legalább egy beltag és egy kültag szükséges az alapításhoz. A beltag saját vagyonával is felel a társaság vagyonából ki nem egyenlíthető tartozásokért, míg a kültag csak a létesítő okiratban foglalt vagyoni hozzájárulást köteles teljesíteni.

Zrt.
Zártkörűen működő részvénytársaság 5.000.000,-Ft alaptőkével indul, a Zrt. alaptőkéje előre meghatározott számú és névértékű részvényből áll. Zrt. tagjainak kötelezettsége, hogy a létesítő okiratban foglaltak szerint átvenni vállalt részvények értékét szolgáltassák. A pénzben szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak el kell érnie az alaptőke 30%-át, azaz legalább 1.500.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás szükséges alapításkor. Zrt. esetén a részvények nem kerülnek nyilvánosan forgalomba, nem kerülnek tőzsdére. Zrt.-t akár egy, akár több személy alapíthat.

Nyrt.
A nyilvánosan működő részvénytársaság esetén az alaptőke legalább 20.000.000,-Ft, a részvények bevezetésre kerülnek a tőzsdére.

KKt.
A közkereseti társasági cégforma ma már kevésbé népszerű, a betéti társasághoz hasonlít a leginkább. Az a lényeges különbség, hogy a Kkt. minden tagja korlátlan felelősséggel tartozik (a magánvagyona terhére) a Kkt. kiegyenlítetlen tartozásaiért. Legalább két személy alapíthat Kkt.-t.

Első sorban mely kérdésekben kell dönteni a cégalapításhoz?

Cégnév: a cégnévnek különböznie kell minden korábbi cég nevétől, illetve a hasonlóság is kerülendő. A cegjegyzek.hu oldalon lehet ellenőrizni, hogy a tervezett cégnévvel azonos vagy hasonló nevű cég létezik-e már bejegyezve. Névfoglalás esetén a cégbíróság kérelemre 60 napra lefoglalja az adott cégnevet. Kérés esetén segítünk a megfelelő cégnév kiválasztásában.
A tagok számát és a társasági formát határozzuk meg.
A társaság vagyonát és annak összetételét határozzuk meg (pénz, apport).
A cég ügyeiben való döntéshozatal módját is szükséges meghatározni a törvényi kereteken belül.
Székhely, telephely, fióktelep:
a székhely, telephely, fióktelep használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást be kell szerezni az ingatlan tulajdonosától. Az ingatlan tulajdoni lapját elektronikus úton beszerezzük.
Tevékenységi körök: meg kell jelölni a cég főtevékenységét a megfelelő TEÁOR szám szerint, egyéb tevékenységek is megnevezhetők. Kérésre ebben is segítünk.
E-mail cím: a cégnek elektronikus levelezési címmel is kell rendelkeznie, amit be kell jelenteni a cégbíróságnak alapításkor.
Vezető tisztviselő: meg kell határozni, hogy ki fogja képviselni a céget, ez természetesen több személy is lehet.

Hogyan történik a cégalapítás?
A cégalapítás előtt álló személy(ek) szükséges adatait felvesszük a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya alapján. A cégiratokat általában 2 munkanapon belül elkészítjük. Az aláíráskor az ügyfelek személyazonosságát ellenőrizzük. Az aláíratást követően a cégiratokat a cégbíróságra benyújtjuk.

Mennyi idő alatt jegyzik be a céget?
Arra lehet számítani, hogy legfeljebb 15 nap alatt jegyzik be a cégeket, de sok esetben a cégbejegyzés csak néhány napot vesz igénybe. A cégbejegyző végzést e-mail útján továbbítjuk ügyfeleinknek.

Milyen teendőim vannak a cégbejegyzést követően?
A cégbejegyzést követő 8 napon belül bankszámlát, valamint cégkaput kell nyitni a cég számára.

Jelen bejegyzés célja a tájékoztatás, ezért e bejegyzés nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Konkrét kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

Frissítve: 2023.11.05.