I. Cégeladás vagy átadás? Milyen lehetőségek vannak?

Számos oka lehet annak, hogy a tulajdonos vagy tulajdonosok a cég eladása mellett döntenek. Ilyenek lehetnek például az vállalkozási célok más területen vagy a nyugdíjazás. Jellemző példa erre még, ha a cég működtetése nem kifizetődő, illetve a cégtevékenység más okból történő befejezése is. Amennyiben a cégnek van értelmezhető piaci értéke, akkor érdemesebb az átruházás mellett dönteni a cégmegszüntetéssel szemben.

I.1. Cégeladás – amennyiben szabadulna a cégtől

A tulajdonosnak, üzlettársnak, részvényesnek lehetősége van arra, hogy teljes mértékben „kiszálljon” a vállalkozásból azzal, hogy értékesíti az üzletrészét, részesedését, illetve részvényeit.

Többtagú korlátolt felelősségű társaság esetén az elővásárlási jog szabályai alkalmazandók, azaz a tagoknak elővásárlási joguk van más, kívülálló vevőkkel szemben a Polgári Törvénykönyv alapján. Társasági szerződés is tartalmazhat elővásárlási jogra vonatkozó kikötést. A tagok elővásárlási jogukról lemondhatnak.

Részvénytársaság esetén is meg kell győződni arról, hogy az adott részvényekre vonatkozóan korábban kötöttek-e ki elővásárlási jogot.

Betéti társaság és közkereseti társaság esetén nincsen törvényben rögíztett elővásárlási jog, de szerződéssel alapított elővásárlási jog előfordulhat.

I.2. Cégátadás, ha másként folytatná

Amennyiben nem az a cél, hogy a tulajdonos szabaduljon a cégtől, hanem inkább csak kisebb mértékben venne részt a tevékenységben, illetve a napi szintű feladatok ellátásában, akkor lehetőség van a cég átadására többféleképpen. Ennek egyik jellemző esete a családi cégek generációváltása, melynek során számos esetben több lépésben kerül sor az átadásra. Először részvétel a cégvezetésben, szakmai tapasztalatok megszerzése, majd tulajdonrész, részesedés, részvények szerzése a cégben. A jövőre tervezett kisebb tulajdonosi aktivitás érdekében a további személy(ek) részvételével történő tőkebevonás is megoldást jelenthet.

II. Az eladás lépései

II.1. Pénzügyi átvilágítás

Eladóként az eladásra szánt cég pénzügyeinek az áttekintése a kezdő lépés. Ennek során szükséges felmérni a cég piaci helyzetét, működésének jellemzőit, a kialakított folyamatokat. Az éves árbevételt és a nyereséget. A cég adózásának jellemzőit. A cég forrásait, eszközeit, kötelezettségeit, esetleges folyamatban lévő peres ügyeket, egyéb jogi eljárásokat. E körben fontos kitérni arra, hogy szükségessé válhat a cég gazdasági-pénzügyi átvilágításának elvégzése, mely tartalmában is sok esetben jelentősen eltérhet az éves könyvvizsgálat tartalmától és annak eredményétől. A kötelezettségek rendezéséről is gondoskodni kell. Ilyen például, ha a társaság egy vagy több kötelezettségvállalása a jelenlegi tag/ ügyvezető kezességvállalásával történt.

a) A hosszútávú ügyfélkapcsolatok vizsgálata

Javasolt a szerződések áttekintésen túl az ügyfél-elkötelezettség vizsgálata. A szerződéseknek, az egyed felmondási klauzulák vizsgálata. Az ügyfélállomány átvizsgálása. A szükséges módosítások előkészítése, amennyiben már meglévő jelentősebb ügyfélkörrel kerül értékesítésre egy cég.

b) A cégben lévő pénzügyi tartalékok

A könyvelővel, adótanácsadóval történő egyeztetés során arra is szükséges kitérni, hogy a cégnek a jegyzett tőkén felüli vagyonának mi lesz a sorsa.

c)A cég egyes eszközei – autó, szoftver, webáruház, ingatlan

A társaság tulajdonában álló eszközökről is rendelkezni kell. Ilyen különösen a cég tulajdonában álló gépkocsi, a különböző szoftverek (a vonatkozó előfizetések), szellemi tulajdon, webáruház, illetve az ingatlan. Ingatlan tulajdon esetén érdemes a kivonásnak az adózási következményeit is végiggondolni a könyvelővel.  Szükséges megfontolni az eszközök kivonását a társaságból, ha azokat nem kívánják a céggel együtt értékesíteni.

d) Adózási kérdések, beszámolók, az átruházási tranzakció adózása

Az adójogi és adózási szempontok megállapítása és a kapcsolódó tájékoztatás könyvelő-adótanácsadó feladata. A társaság könyvelője, és esetleg független könyvvizsgáló együttműködik az eljáró ügyvéddel az átruházás során. Megjegyzendő, hogy egyes esetekben személyi jövedelemadó merülhet fel.

e) Cégértékelés szakértővel

Amennyiben a cég tevékenységének volumene ezt szükségessé teszi, abban ez esetben kifejezetten javasolt cégértékelést készíttetni egy erre szakosodott vállalkozással. A tulajdonosok nem minden esetben tudják pontosan felmérni egy cég értékét, és így akár veszíthetnek is egy alacsonyabb vételáron történő eladás esetében.

II.2. A cég jogi átvilágítása – ügyvéddel

Fontos, hogy a cégiratok rendelkezésre álljanak, és az eladó a vevő részére teljes körű tájékoztatást nyújtson a cég pénzügyi-gazdasági és jogi helyzetéről is. A vevő szintén az előbbiek mellett, a cégjegyzékből, a cégközlönyből és a beszámolók közzétételéből is tud tájékozódni. Mindezek során az ügyvéd – megbízás esetén – tanácsadással segíti a feleket.

Az ügyvéd továbbá igény szerint megbízás alapján jogi szempontból áttekinti a cég szerződéseit, munkaügyi dokumentumait, szabályzatait. Szellemi tulajdont érintő jogi kérdéseket is tisztázni kell (szerzői jog, védjegy, szabadalom). Meg kell nézni, hogy van-e olyan szerződése a cégnek, amely tulajdonosváltozás esetén a másik szerződő félnek felmondási vagy egyéb jogot biztosít. Ilyenek előfordulhatnak például egyes hitelszerződésekben vagy jelentősebb ügyféllel kötött, nagyobb volumenű szerződésekben. Adatvédelmi jogi és a folyatott adatkezelési gyakorlat szempontjából is kérhető jogi átvilágítást.

a) Cégeladás tagi kölcsönnel

A cégeladás lehetséges tagi kölcsönnel is, azonban különös figyelmet kell fordítani annak elszámolására. Elsősorban a tagi kölcsön visszafizetése javasolható, ha van rá fedezet.

Ha a cég tőkéjéből nem lehetséges visszafizetni a tagi kölcsönt, akkor az átruházható az új tulajdonosra megfelelő módon, ha az eladó nem kívánja azt elengedni. Amennyiben az eladó a tagi kölcsön összegét elengedné a vevő számára, akkor az a vevőnek adott esetben jelentős illeték-kötelezettséggel járhat, ezt mindig vizsgálni kell. Az ajándékozási illeték mértéke ez esetben 18% lesz.

Másik megoldás, hogy a tagi kölcsön összegével megemelik a cég saját tőkéjét. Ezt követően a vevő megveszi az üzletrészt névértéken (a megemelt jegyzett tőkével). Ezzel a vevő, mint új tulajdonos lesz a tagi kölcsön jogosultja, azaz ettől az időponttól a cég az új tulajdonosnak fog tartozni.

b) Végrehajtási jog a cégjegyzékben

Sok esetben a NAV vagy egyéb tartozás miatt végrehajtási jog kerül bejegyzésre a cégjegyzékbe. Amennyiben a végrehajtási jog jogosultja a NAV, akkor az adóhatósággal történt egyeztetést és a tartozás kiegyenlítését követően a NAV kérni fogja a végrehajtási jogi törlését a cégjegyzékből. Egyéb esetben az eljáró végrehajtónál rendezhető a tartozás. A végrehajtó közvetlenül fogja értesíteni a cégbíróságot a végrehajtási jog törlése érdekében.

c) Jelzálogjog üzletrészen

A Kft. üzletrészen szerzett jelzálogjog jelzálogszerződéssel és a cégbíróságnak történő bejelentéssel keletkezik. A cégjegyzékből látható ez az adat a tagokra vonatkozó részben. A jelzálogjog jogosultjának előzetes beleegyezése szükséges az üzletrész álruházásához, így ez tényleges korlátot jelenthet.

III. Hirdetés, tárgyalások a vevőkkel, megállapodás

Korlátolt felelősségű társaságot egy személy is, míg betéti társaságot több személy is vásárolhat üzleti ismeretségi körből vagy pl. oly módon, hogy pl. egy internetes hirdetésből szereznek tudomást arról, hogy mások ezeket eladásra hirdetik.  A tárgyalásokhoz az eladónak és a vevőnek is nagyon fontos a megfelelő tájékozódás és tájékoztatás, akár a szükséges szakértők igénybevétele mellett.

Ha a felek megállapodásra jutnak, akkor érdemes ügyvédet keresni az átruházáshoz szükséges okiratok elkészítése érdekében.  Ritkább esetben – amennyiben a cégeladáshoz még egyes feltételek bekövetkezésére várni kell – érdemes lehet elszerződést kötni.

IV. Cégmódosítás, változásbejegyzés

Az üzletrész, részvény, illetve részesedés átruházásához a szerződő felek írásbeli szerződése szükséges. Az ügyvéd előkészíti a szükséges iratokat az átruházásnak megfelelően a cégmódosításhoz. Az aláírást követően az ügyvéd ellenjegyzi, és elektronikus formában benyújtja a cégbíróságra az iratokat. A változásbejegyző végzés kézhezvételét követően szükséges a bankba menni a bankszáma- ügyek intézésére.

Fentiek alapján látható, hogy igen sok felmerülő kérdés van egy cégátruházással kapcsolatban, melyekre érdemes előzetesen felkészülni, hogy a legjobbat hozhassuk ki az adott ügyletből a felek megelégedésére. Az alapvető feltétel tehát a cégnek a megfelelő pénzügyi-gazdasági előkészítése. Ezt követik az üzleti tárgyalások, és az azok alapján létrejött megállapodások kerülnek írásba foglalásra az ügyvéd előtt, annak megfelelő jogi formát és tartalmat adva.

Amennyiben cégátruházási, illetve egyéb céges ügyben segítségére lehetünk vagy további kérdése merült fel, keressen minket bizalommal elérhetőségeinken!

Készült: 2024.02.04.