Cégmegszüntetés – végelszámolás: az eljárásra az általános szabályok szerint vagy egyszerűsített végelszámolás szabályai szerint kerülhet sor a társasági formától függően. A végelszámolás szabályait a Cégtörvény szabályozza. Korlátolt felelősségű társaságok és betéti társaságok esetében alapvetően van lehetőség egyszerűsített végelszámolásra. Könyvelőre mindenképpen szükség lesz a végelszámolás folyamata során is. Részvénytársaságok végelszámolással történő megszüntetésére csak az általános szabályok szerint kerülhet sor. Jelen tájékoztatás az általános szabályok szerint lefolytatott végelszámolási eljárás fő lépéseit mutatja be  egyszerűen és röviden.

Végelszámolásra akkor kerülhet sor, ha a társaság nem fizetésképtelen, lejárt kiegyenlítetlen tartozása nincs.

Cégmegszüntetés – végelszámolás megindításakor a legfőbb szerv határoz:
 • a társaság jogutód nélküli megszűnéséről;
 • meghatározza a végelszámolás kezdő napját
 • megválasztja a végelszámolót és megállapítja a díjazását
 • a társaság dönt a társaság részvételével működő jogalanyok sorsáról.

A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül és a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. Végelszámoló lehet a korábbi vezető tisztségviselő is, akinek el kell fogadnia a végelszámolói tisztséget.

A végelszámolás megindításáról hozott határozatot a cégközlönyben közzé kell tenni, a meghozataltól számított 15 napon belül. A közleménynek tartalmaznia kell a hitelezőknek szóló felhívást, akik 40 napon belül jelenthetik be a követeléseiket. A követeléseket tartalmazó jegyzéket is csatolni kell a céges iratokhoz, valamint gondoskodni kell a követelések mielőbbi kiegyenlítéséről.

A végelszámoló feladata a végelszámolás kezdetén a közzétételtől számított 15 napon belül, hogy értesítse:
 • az ingatlanügyi hatóságot a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében,
 • ha a cég valamely vagyontárgya országos közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartásban szerepel, e nyilvántartást vezető szervezetet,
 • a területileg illetékes állami munkaerőpiaci szervezetet,
 • a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,
 • a cég pénzforgalmi számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót,
 • a cég vagyoni részvételével működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, illetve a cég részvételével működő egyesületeket, alapítványokat,
 • a cég által vagy ellen indított és folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot vagy bíróságot.

A könyvelő, illetve az ügyvéd feladatai ezután a nyugdíjbiztosítási szerv és az állami adóhatóság igazolása iránti megkeresése a cég biztosítottjai adatainak átadásáról. Ezeket az igazolásokat is csatolni kell a végelszámolásban a cégbíróság részére.

Ezt követően a könyvelő a végelszámolás kezdő napjától számított 45 napon belül elkészíti és letétbe helyezi a tevékenységet (gazdálkodást) lezáró beszámolót, tájékoztatja a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről, iratjegyzéket készíti, és megőrzés céljából átadja, tájékoztatja a munkavállalókat a végelszámolásról. A végelszámolási nyitómérleget a végelszámolás kezdő napjától számított 45 napon belül kell elkészíteni, a cég vagyoni helyzetének felmérését és a követelések behajtását követően. Felszámolási eljárást akkor kell kezdeményezni, ha a cég vagyona a hitelezői igények kielégítésére nem elegendő és a tagok 30 napon belül nem fizetik meg cég helyett a fennmaradó összeget.

A végelszámolás befejezésekor a legfőbb szerv:
 • határoz az adóbevallások elfogadásáról
 • határoz a záró mérleg és beszámoló elfogadásáról
 • határoz a vagyonfelosztási javaslat és a vagyon kiadásának időpontjáról, a végelszámoló díjáról
 • elfogadja a zárójelentést (amely a végelszámolási időszak gazdasági eseményeiről szóló összefoglaló)
 • elfogadja a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatozó javaslat
 • határoz a cég iratanyagának elhelyezéséről és őrzéséről
 • határoz a cég jogutód nélküli megszűnésének kimondásáról

A végelszámoló nyilatkozatot tesz az esetleges engedményezésekről, tartozás-átvállalásokról, bírósági hatósági eljárásokról, és kötelezettséget vállal a vagyonfelosztás végrehajtására

Ezt követően kerül sor a törlési kérelem benyújtására.

A törlést követően kerül sor a megmaradt vagyon felosztására.

A végelszámolási eljárás illetéke  2 x 15.000,-Ft, a közzétételi költségtérítés 3.000,-Ft.

Cégmegszüntetés – végelszámolás esetén hogyan tudunk segíteni?

A konkrét ügy egyedi körülményeinek megfelelő jogi tanácsadáson túl a végelszámolás iratainak elkészítésében ellenjegyzésében és a cégbírósághoz történő benyújtásában. A végelszámolási eljárásra ügyvédi közreműködést ír elő a törvény, tekintettel arra, hogy a cégeljárások körébe tartozik.

Jelen cikk célja kizárólag a tájékoztatás, így a fent írtak nem minősülnek jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Konkrét kérdéseivel keressen bennünket bizalommal elérhetőségeinken.

Frissítve: 2023.11.05.