Energetikai tanúsítvány – mire való?

Energetikai tanúsítvány arra szolgál, hogy az érintett ingatlan vonatkozásában annak vizsgálata során feltárt körülmények alapján megállapítsa az energetikai besorolását. Ez egy olyan hivatalos dokumentum, amely objektív méréseken alapul és meghatározza, hogy az ingatlan fenntartása mennyi energiába kerül. Minél kisebb az épület energiaigénye, annál kedvezőbb besorolást kap.

Célja, hogy pontos képet adjon az ingatlan energiaigényéről, és javaslatot tegyen annak javítására, korszerűsítésére, amennyiben szükséges.

Az energetikai tanúsítvány 2023. december 31-ig alkalmazandó besorolásai betűkkel jelölten tartalmazza az egyes kategóriákat az alábbiak szerint:

Besorolás Követelményérték szerinti százalékos viszony Minőségi osztály szöveges jellemzése
AA++ < 40% Minimális energiaigényű
AA+ 40-60% Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA 61-80% Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB 81-100% Közel nulla energiaigényre vonatkozó feltételeknek megfelelő
CC 101-130% Korszerű
DD 131-160% Korszerűt megközelítő
EE 161-200% Átlagosnál jobb
FF 201-250% Átlagos
GG 251-310% Átlagost megközelítő
HH 311-400% Gyenge
II 401-500% Rossz
JJ > 500% Kiemelkedően rossz
Energetikai tanúsítvány – Mikor van szükség elkészíttetésére?

Egyrészt új épület építése esetén, különösen lakóingatlan, lakóház, társasházi lakás vagy egyéb új építésű ingatlan esetében.

Másrészt meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása (adásvételekor), valamint bérbeadásakor. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Harmadrészt pedig az 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Mikor nem szükséges elkészíttetni?
  1. a) Az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (egyes nyaralók ide tartoznak).
  2. b) Az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre.
  3. c) A legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre.
  4. d) A hitéleti célra használt épületre.
  5. e) A nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre (egyes nyaralók esetén).
  6. f) Műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.
Milyen változások lesznek 2024-től?

Az új szabályozás 2023. november 1. napjától hatályos azzal, hogy 2024. január 1-jétől már csak az új energetikai tanúsítványokkal lehet ingatlan eladni, bérbeadni vagy új ingatlant építeni. A 2023. november 1. napja előtti tanúsítványok 60 napig lesznek felhasználhatók november 1-jét követően. A jogszabály itt érhető el.

Az energetikai tanúsítvány készítése továbbra is kötelező lesz a fent említett esetekben. A szerződésekben a HET szám (a tanúsítvány jobb felső sarkában olvasható egyedi azonosítót nem lesz szükséges feltüntetni. A tanúsítványt a szerződés aláírása előtt be kell mutatni a szerződő félnek és a birtokbaadáskor át kell adni részére.

(A tanúsítvány nyomtatott változatát a tanúsító a megrendelő részére közvetlenül is átadja. A tanúsító megfelelő végzettséggel rendelkező mérnök lehet.)

A módosító rendelet 2024. január 1-től egy új A+++ besorolást is létrehoz a fenti táblázatban foglaltakhoz képest és a J kategória megszűnik.

A 2024-es évtől kezdve csak olyan energetikai tanúsítványt lehet készíteni, amely az összesített energetikai jellemzőkön túl a szén-dioxid kibocsátás szerinti besorolást is tartalmazza.

Korszerűsítési javaslatok meghatározása esetén fel kell tüntetni a megvalósításukkal elérhető energetikai minőség és szén-dioxid-kibocsátási kategóriákat is.

A tanúsítvány a jelenlegi/ korábbi 10 év helyett 5 évig lesz felhasználható.

A fenti tájékoztatás nem teljes körű. Ne minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek, Célja az általános tájékoztatás. Irodánk széles körben foglalkozik ingatlanügyekkel kapcsolatos okirat-szerkesztéssel és jogi tanácsadással, peres képviselettel. Ingatan adásvételi, bérleti ügyekben is keressen minket bizalommal elérhetőségeinken.

A cikk készítésének ideje: 2023.11.12.