Foglaló vagy előleg az ingatlan vételáraként előzetesen megfizetett összeg? Mi a különbség? Mikor jár vissza és amikor nem?

Foglaló vagy előleg az az átadott összeg, ha nincsen szerződésben rögzítve, hogy a foglalóként került átadásra? Ebben az esetben előlegnek számít. Az előleg készpénzben történő átvételét átvételi elismervénnyel kell igazolni.

Az ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó egyik legfontosabb szerződési biztosíték a foglaló, amelyet a Polgári Törvénykönyv szabályoz.

Az adásvételi szerződés szövegéből egyértelműen ki kell tűnnie annak, hogy az adott összeg foglalóként (és nem egyszerűen előlegként) került átadásra az eladó részére. A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik.

Amennyiben a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken, tehát a foglaló a teljes vételárba beszámít.

Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.

A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.

A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. A foglaló mértéke szabad megállapodás tárgya, a bírói gyakorlat az ingatlan vételára 10%-ának megfelelő foglalót általában nem tekinti túlzott mértékűnek.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Jogi kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

Ingatlan jogügyletekkel kapocslatos szolgáltatásainkról itt olvashat bővebben.

Frissítve: 2023.11.06.