Függőben tartás vagy tulajdonjog fenntartás akkor szükséges, amennyiben a vevő az ingatlan vételárát részletekben fizeti ki, illetve amennyiben halasztott fizetéssel teljesít.

Mi történik függőben tartás esetén?

Az illetékes földhivatal függőben tartja a beadvány elintézését a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig, illetve a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig.

Ennek különösen akkor van jelentősége, amikor az ingatlan vételárának megfizetése több részletben történik. Ekkor az eladó azzal a feltétellel adja feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását a vevő részére történő tulajdonjog bejegyzéséhez, hogy arra akkor van lehetőség, amennyiben a vevő az utolsó vételár részlet megfizetésével a teljes vételárat kiegyenlítette.

Az eljáró földhivatal csak abban az esetben jegyzi át a tulajdonjogot, amennyiben az eladó tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozata a földhivatalhoz benyújtásra került. A függőben tartás azért előnyös a szerződő felek számára, mert azt a földhivatal a széljegyre feljegyzi. Ezzel pedig az ingatlant sem újból eladni, sem megterhelni nem lehet, valamint végrehajtási jog sem jegyeztethető be a tulajdoni lapra.

Amennyiben az ingatlan vásárláshoz bankkölcsönt is igénybe kíván venni a vevő, úgy figyelembe kell venni, hogy a bankok sok esetben a függőben tartást fogadják el az adásvételi szerződés tartalmi elemeként a tulajdonjog fenntartással szemben. Fontos kiemelni, hogy a függőben tartás esetén maximum 6 hónapig szerepel a széljegy a tulajdoni lapon. Ezért ha valamely oknál fogva több időt vesz igénybe a vételár kiegyenlítése, akkor a tulajdonjog fenntartást kell választani.

Mi történik tulajdonjog fenntartás esetén?

Az Ingatlan nyilvántartási törvény 17.§ -a biztosítja a tulajdonjog fenntartással történő ingatlan eladás lehetőségét. A tulajdonjog fenntartással eladás szintén akkor alkalmazható, amikor az ingatlan vételárát (annak egy részét)a vevő nem a szerződéskötéskor, hanem egy későbbi időpontban fizeti meg.

A felek az adásvételi szerződésben kérhetik a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. Ha az eladó megkapta a teljes vételárat, akkor adja meg hozzájáruló nyilatkozatáét a tulajdonjog bejegyzéshez. Lényeges különbség a függőben tartáshoz képest, hogy ezt nem a széljegyként jegyzi fel a földhivatal, hanem teherként. A tulajdonjog fenntartás ténye tehát a tulajdoni lap III. részén, a teherlapon lesz feltüntetve. Ez esetben az ingatlan a tulajdonjog fenntartástól függetlenül megterhelhető vagy végrehajtás vezethető rá. Ebből látszik, hogy a vevőt kevésbé védi, mint a függőben tartás.

A tulajdonjog fenntartással történő eladást alkalmazzuk olyan esetekben, amikor várhatóan az adásvétel teljesítése meghaladja a 6 hónapot. Az eladó kizárja annak lehetőségét, hogy a teljes vételár kiegyenlítése előtt a vevő részére a tulajdonjog bejegyzés megtörténjen. Ez utóbbit mi sem javasoljuk.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű. Jelen írás tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. További kérdéseivel kapcsolatban ingatlan ügyekben is készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken.

Frissítve: 2023.11.06.