Függőben tartás vagy tulajdonjog fenntartás akkor szükséges, amennyiben a vevő az ingatlan vételárát részletekben fizeti ki, illetve amennyiben halasztott fizetéssel teljesít.

Mi történik függőben tartás esetén?

Az illetékes földhivatal függőben tartja a beadvány elintézését a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig, illetve a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig.

Ennek különösen akkor van jelentősége, amikor az ingatlan vételárának megfizetése több részletben történik és az Eladó azzal a feltétellel adja feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását a Vevő részére történő tulajdonjog bejegyzéséhez, hogy arra akkor van lehetőség, amennyiben az utolsó vételár részlet megfizetésével a teljes vételár kiegyenlítésre kerül.

Az eljáró földhivatal csak abban az esetben jegyzi át a tulajdonjogot, amennyiben az Eladó tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozata a földhivatalhoz benyújtásra került. A függőben tartás azért előnyös a szerződő felek számára, mert azt a földhivatal a széljegyre feljegyzi, ezzel pedig az ingatlant sem újból eladni, sem megterhelni nem lehet, valamint végrehajtási jog sem jegyeztethető be a tulajdoni lapra.

Amennyiben az ingatlan vásárláshoz bankkölcsönt is igénybe kíván venni a vevő, úgy figyelembe kell venni, hogy a bankok kizárólag a függőben tartást fogadják el az adásvételi szerződés tartalmi elemeként a tulajdonjog fenntartással szemben. Fontos kiemelni, hogy a függőben tartás esetén maximum 6 hónapig szerepel a széljegy a tulajdoni lapon, ezért ha valami miatt több idő t vesz igénybe a vételár kiegyenlítése, akkor más megoldást kell választani.

Mi történik tulajdonjog fenntartás esetén?

Az Ingatlan nyilvántartási törvény 17.§ -a biztosítja a tulajdonjog fenntartással történő ingatlan eladás lehetőségét. A függőben tartáshoz hasonlóan szintén akkor alkalmazható, amikor az ingatlan vételára (annak egy része) nem a szerződéskötéskor, hanem későbbi időpontban kerül teljes mértékben kiegyenlítésre.

A felek az adásvételi szerződésben kérhetik a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. Ha az eladó megkapta a teljes vételárat, akkor adja meg hozzájáruló nyilatkozatáét a tulajdonjog bejegyzéshez. Lényeges különbség a függőben tartáshoz képest, hogy ezt nem a széljegyként jegyzi fel a földhivatal, hanem teherként, tehát a tulajdoni lap II. részén, a teherlapon lesz feltüntetve. Ez esetben a tulajdonjog fenntartástól függetlenül megterhelhető vagy végrehajtás vezethető rá. Ebből látszik, hogy a vevőt kevésbé védi, mint a függőben tartás.

A tulajdonjog fenntartással történő eladást alkalmazzuk olyan esetekben, amikor várhatóan az adásvétel teljesítése meghaladja a 6 hónapot és az eladó kizárná annak lehetőségét, hogy a teljes vételár kiegyenlítése előtt a vevő részére a tulajdonjog bejegyzés megtörténjen.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. További kérdéseivel ingatlanügyekkel kapcsolatban is készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken.