Ingatlanvásárlás illeték kedvezmény. Milyen illeték kedvezmények illetik meg a vevőt ingatlanvásárlás esetén? A magán célú vagy befektetési célú ingatlanvásárlás esetén jogi szempontból több lehetőség van arra, hogy a tranzakcióval járó költségeket csökkentsük, amennyiben ennek feltételei fennállnak. Az illeték kedvezményre vonatkozó szabályoakt az Illetéktörvény tartalmazza.

A vevő az ingatlan megvásárlását követően illeték fizetésére köteles, amelynek összegéről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ’fizetési meghagyás’ elnevezésű levélben tájékoztatja a vevőt.  A visszterhes vagyonátruházási illeték alapja az ingatlannak az adásvételi szerződésben is rögzített vételára (a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke). Az illeték mértéke az ingatlan vételárának 4%-a, amelyet az egyes tulajdoni hányadok tekintetében kell számítani.

Ingatlanvásárlás illeték kedvezmény –  az alábbiakban az ingatlan adásvételhez kapcsolódó leggyakrabban előforduló illeték kedvezményekre térek ki:
A) Egyenesági rokonok

Illetékmentes a vagyonszerzés ha egyenesági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), házastársak egymás közötti vagyonátruházásából vagy a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik.

B) Korábbi vagy éven belüli eladás (másik ingatlan)

Az illetékmentesség akkor is megilleti a vevőt, ha a vásárolt ingatlan értéke kisebb, mint az adott adásvételt megelőző 3 évben vagy az adásvételt követő 1 éven belül eladott lakóingatlan értéke.

C) Építési telekre lakóház építése 4 éven belül

Illetékmentesség vonatkozik arra az esetre is, amikor a vevő vállalja, hogy a megvásárolt telekre 4 éven belül lakóházat épít.

D) Ingatlan beruházás

Építési vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített lakóingatlan megvásárlása 15 millió forint értékhatárig illetékmentes, ami azt jelenti, hogy pl. egy 35 milliós ingatlan esetében 20 millió forint után kell illetéket fizetni (800 000,-Ft-ot).

E) Speciális elővásárlási jog

Önkormányzati vagy az állam tulajdonában álló lakás esetében az elővásárlási joggal rendelkező személy által történő megszerzése is illetékmentes.

F) 35 év alatti vásárló

A 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

G) Továbbértékesítési cél

Ha az ingatlan tulajdonjogát megszerző vállalkozó legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásának nem minősülő) személy részére továbbértékesíti, az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a 3%-a. Akkor pedig a forgalmi érték 2%-a, ha a vállalkozó vállalja azt is, hogy az ingatlan továbbértékesítését megvalósító szerződés – a vevő vagy a lízingbevevő tulajdonszerzésével – teljesedésbe megy.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. További kérdéseivel, ingatlanügyekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

Ingatlan adásvétellel, ajándékozással kapcsolatban további hasznos cikkeket itt talál.