Követelésbehajtás fizetési meghagyás útján – összeghatár

Követelésbehajtás fizetési meghagyás (FMH) útján olyan esetekben történhet, amikor a követelés kizárólag pénzösszeg megfizetésére irányul. Ha a követelt pénzösszeg nem éri el a hárommillió forintot, akkor kizárólag fizetési meghagyás útján lehet érvényesíteni. Nem érvényesíthető fizetési meghagyásos eljárás útján a harmincmillió forintot meghaladó pénzkövetelés, ebben az esetben bírósági útnak van helye.

Előnyök a peres eljárással szemben

A fizetési meghagyásos eljárást a követelések jogi úton történő érvényesítésének hatékony módja, amellyel igen sok esetben elkerülhető a pereskedés. Ennek köszönhetően rövidebb idő alatt és alacsonyabb költséggel hajthatók be a kintlévőségek akár cégek, akár magánszemélyek részéről. A fizetési meghagyásos eljárás ezáltal sok esetben hatékonyabb, mint a pereskedés.

Fizetési meghagyásos eljárás indítása ügyvéddel

Hogyan történik a fizetési meghagyásos eljárás megindítása az ügyvéd részéről? Milyen iratokat szükséges az ügyvédhez vinni?  Miután a hitelező (jogosult) a lejárt követelést alátámasztó iratokat (pl. szerződés, számla) átadja az eljáró ügyvédnek, az ügyvéd azokat véleményezi. A lejárt követelés azt jelenti, hogy a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Ennek során megállapítja, hogy indítható-e fizetési meghagyásos eljárás, mennyi az esetleges kamat összege és tájékoztatást nyújt a várható költségekről. Felmerülhet pl. a követelésre eddig fordított költségeken felül az ügyleti kamat kölcsönszerződéseknél, vagy jogi személy adós esetén a behajtási költség-átalány (40 Euro).

Amennyiben FMH indítható, a fizetési meghagyásos eljárás ügyvédi kezdeményezése előtt az ügyvéd fizetési felszólítást küld az adós címére, rövid fizetési határidő megjelölésével. Az ügyvédi fizetési felszólításra még lehetősége van az adósnak, hogy kifizesse a tartozását. Azonban ha a felszólító levélben foglalt fizetési határidőben sem fizet az adós, az ügyvéd benyújtja a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére ekkor megfizetendő díj a követelés (tőke) 3%-a, de legalább 8000 Ft.

Fontos megjegyezni, hogy cégek és 2018-tól kezdődően az egyéni vállalkozók is kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet.

Határidők, perindítás

A fizetési meghagyásos eljárás előnye a gyorsaság. Az eljáró közjegyző a kérelem alapján a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül bocsátja ki, így akár néhány héten vagy néhány hónapon belül a pénzünkhöz juthatunk. A fizetési meghagyást a közjegyző megküldi az adósnak azzal, hogyha 15 napon belül nem mond ellent, akkor az FMH a 16. napon jogerőre emelkedik, és ezzel végrehajthatóvá válik. Amennyiben az adós ellentmond, úgy a követelését érvényesítő félnek 15 napja van arra, hogy pert indítson. Erre a perre speciális szabályok vonatkoznak, így célszerű ügyvéd segítségét kérni. A vállalkozások számára és az ügyvéddel eljáró felek számára kötelező az elektronikus kapcsolattartás a bírósággal. Az elektronikus kapcsolattartás is nagyban gyorsítja és segíti a hatékony ügymenetet. A peres eljárás illetékébe beleszámít az FMH kibocsátásakor megfizetett összeg (a tőkekövetelés 3%-a). Ezt szükséges további 3%-kal (a tőkekövetelés 6%-ának megfelelő összegre) kiegészíteni.

A fizetési meghagyással kapcsolatos költségek növelik az adós tartozását. Ezeket az összegeket a követelését érvényesítő fél (hitelező) előlegezi meg, de az adós köteles megfizetni. Ez természetesen megalapozott követelésekre vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban a jogi úton történő behajtásra az adós adott alapot. Ennek megfelelően sikeres követelés-érvényesítés esetén a követelését érvényesítő fél ezeket a költségeket csak megelőlegezi és az adós köteles megfizetni.

További előnye a fizetési meghagyásos eljárásnak, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésétől számítva a hitelezőnek még 10 évig fennáll lehetősége arra, hogy a végrehajtási eljárást a jogerős fizetési meghagyás alapján megindítsa.

Mikor nem érdemes FMH-t indítani?

Amennyiben az adós jogi személy és végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, úgy egyéb jogi eszközök javasolhatók a követelés behajtására.

Milyen fontos feltétele van még a fizetési meghagyásos eljárásnak?

Szükséges, hogy a feleknek legyen ismert belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete – azaz együttesen: valamilyen kézbesítési címe.

A fenti mellett további feltétel, hogy általában a munkaviszonyból és a munkaviszonnyal egy tekintet alá eső jogviszonyból eredő követelés csak munkaügyi perben lehet érvényesíteni. Kivételként fizetési meghagyás kezdeményezhető, ha az ügy tárgya nem a munkaviszony keletkezése, módosulása, megszűnése. Fizetési meghagyás kezdeményezhető akkor is, ha a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezményről, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezményről van szó.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Konkrét, egyedi kérdéseivel, jogi problémájával keressen minket elérhetőségeinken.

Követelések behajtásával kapcsolatban további információt ezen a linken talál.