Követelésbehajtás, követelésérvényesítés – az adós körülményei

Követelésbehajtás, követelésérvényesítés során különbséget kell tenni aszerint, hogy a követelés magánszeméllyel vagy jogi személlyel szemben áll fenn. Magánszeméllyel szemben más eszközök állnak rendelkezésre a követelés behajtására mint jogi személyek, gazdálkodó szervezetek esetén. Ehhez kapcsolódóan lényeges, hogy az adós feltételezhető vagyoni helyzetét már előzetesen érdemes vizsgálni a később várható eredményessége szempontjából.

Az érvényesíteni kívánt követelés vizsgálata során az is fontos szempont, hogy a követelés belföldi vagy külföldi illetőségű az adóssal/ kötelezettel szemben áll fenn.

Jogi személlyel szemben, belföldi és biztosított követelések esetén szélesebb körben és nagyobb eredményességgel érvényesíthetők a követelések, hiszen felszámolási eljárás kezdeményezésére vagy a már folyamatban lévő felszámolási eljárásba hitelezőként történő bejelentkezésre is lehetőség van.

Mindig érdemes előre gondolkodni kölcsönszerződések megkötésénél és e szerződések elkészítését ügyvédre bízni, különös tekintettel a biztosítékokra és ezáltal az esetleges későbbi követeléskezelési folyamatot megkönnyíteni.

Követelésbehajtás, követelésérvényesítés – a követelés típusa

Különbséget kell tenni szintén aközött is, hogy  biztosított vagy biztosítatlan követelésről van szó. Milyen biztosítékai lehetnek egy követelésnek? A leggyakoribb a jelzálogjog, illetve értékesebb ingó vagyontárgyakon is fennállhat bejegyzett jelzálogjog. Ezen felül zálogjog fennállhat még vagyoni értékű jogokon, illetve követeléseken is.

A hatályos Polgári Törvénykönyv a zálogjog egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés biztosítására alapítható. Ha a zálogjogot nem pénzkövetelés biztosítására alapították, a zálogjog a követelés nemteljesítéséből eredő kártérítési igényt vagy egyéb pénzkövetelést biztosítja.

A követelések jogi úton történő behajtásának eszközei:
Megállapodás, egyezség

Sok esetben lehetőség van részletfizetési megállapodásra, fizetési halasztásra, peren kívüli egyezésre valamint peres egyezségre is, amely utóbbi az eljáró bíróság jóváhagyásával ítélet hatályú. A végrehajtó jogerős és végrehajtható határozat alapján folytatja le a végrehajtási eljárást.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű; további kérdéseivel, jogi problémájával forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

A fizetési meghagyásos eljárásról bővebben ebben a cikkben olvashat.