Külföldi adós tartozásának behajtása feltételei

Ki minősül külföldi adósnak vagy másként külföldi illetőségű adósnak? A külföldi adós esetében a behajtás szempontjából különbséget kell tenni EU-illetőségű és és harmadik országbeli személyek között. Ez a megkülönböztetés gazdálkodó szervezetekre (cégekre) és magánszemélyekre is vonatkozik. EU-illetőségű személyek esetében lehetőség van európai fizetési meghagyásos eljárásra. Európai végrehajtható okirat alapján pedig ennek végrehajtására is.

A Magyarországon alkalmazott fizetési meghagyásos eljárás akkor kezdeményezhető, ha a magánszemély adós rendelkezik magyarországi lakóhellyel. Jogi személy (szervezet, cég) esetén magyarországi székhellyel (kézbesítési címmel) kell rendelkeznie az adósnak.

Külföldi adós ellen európai fizetési meghagyás

Azonban belföldi lakóhely vagy székhely hiányában sem kell lemondanunk lejárt pénzkövetelésünk érvényesítéséről: az európai fizetési meghagyásos eljárás megoldást jelenthet abban az esetben, amennyiben a következő két feltétel egyszerre teljesül.

  1.  Az adós az Európai Unió valamely tagállamában rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, illetve székhellyel (kivéve Dánia).
  2. Az adós e külföldi idézhető címe a hitelező rendelkezésére áll (a pontos címet tudni kell, az eredménytelen kézbesítés elkerülése érdekében).

Az európai fizetési meghagyásos eljárás Dánia kivételével az egész Európai Unió területén igénybe vehető.

Az európai fizetési meghagyás meghatározott formanyomtatványokon alapuló olyan egyszerűsített eljárás, mely lehetővé teszi a határokon átnyúló, a kötelezett által nem vitatott pénzügyi követelések érvényesítését. Az eljárásra vonatkozó szabályokat az 1896/2006/EK rendelet tartalmazza. E rendelet 2. módosítása kiterjeszti a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazását a legfeljebb 5 000 EUR értékű követelésekre.

A meghagyás kezdeményezését rendszerint ügyvédi fizetési felszólítás kiküldése előzi meg.

A kérelmet papír alapon a bármelyik közjegyzőnél lehet előterjeszteni. Amennyiben az adós nem magánszemély, hanem szervezet, akkor a kötelező a jogi képviselet. A formanyomtatvány kitöltése némileg bonyolultnak tekinthető, annak pontos és körültekintő kitöltése szükséges az eljárás elindulásához.

Az adós/ kötelezett külföldi címének ismerete azért elengedhetetlen, mert a közjegyző a megadott címre tudja kézbesíteni a fizetési meghagyást hivatalos iratként igazolhatóan. Amennyiben az adós átveszi a meghagyást, úgy 30 nap áll rendelkezésére, hogy kifizesse a tartozást vagy ellentmondást terjesszen elő. Amennyiben az adós nem fizeti meg a tartozást és ellentmondást sem terjeszt elő, úgy jogerős lesz a meghagyás. Ezt követően európai végrehajtható okirat alapján az adós országában kerül sor a végrehajtásra. Az adós ellentmondása esetén az illetékes magyar bíróságon peres eljárás indul. A peres eljáráshoz keresetet tartalmazó irat benyújtása is szükséges.

A peres eljárás alternatívája lehet az EU fizetési meghagyás

Az európai fizetési meghagyásos eljárás a peres eljárás alternatívája lehet, mivel igénybevétele értékhatártól függetlenül lehetséges. Amennyiben a magyar bíróságnak van joghatósága a Polgári Perrendtartás szerint, úgy természetesen nem kizárt, hogy Magyarországon indítsunk pert külföldi kötelezettel szemben. Ez esetben van jelentősége annak, hogy az eljárás közvetlenül bíróságon 3.000.000,-Ft feletti követelés esetén indítható meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás előnyei közé tartozik, hogy gyorsabb és költségkímélőbb, mint a peres eljárás. Kibocsátásának költsége a követelés összegének 3%-a, de legalább 8.000,-Ft és legfeljebb 300.000,-Ft. Amennyiben az adós elismeri a tartozást vagy határidőben nem mond ellent, az európai fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. Amennyiben az adós ellentmond, úgy az európai fizetési meghagyás perré alakul. A kérelemhez bizonyítékokat, mellékleteket nem kell csatolni, a kérelemben fel kell tüntetni a követelést alátámasztó bizonyítékokat. Erre a pertípusra speciális szabályok vonatkoznak.

Külföldi adós tartozásának végrehajtása

Végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján végrehajtás elrendelése abban a tagállamban kérhető, amelyben az adósnak végrehajtás alá vonható vagyona van. Ezért amennyiben az adósnak Magyarországon van végrehajtható vagyona (pl. ingatlan, gépjármű, bankszámla), akkor a közjegyző elrendelheti a magyarországi végrehajtást. Ellenkező esetben, ha az adósnak nincs belföldi vagyona, a hitelező kérelmére a közjegyző tanúsítvánnyal az európai fizetési meghagyást európai végrehajtható okirattá nyilvánítja. Ebben az esetben az adós külföldi vagyonára vonatkozó végrehajtási eljárás indul meg az  adott állam végrehajtásra jogosult szerve és végrehajtási szabályai szerint. Az európai fizetési meghagyás másolatát – ha szükséges, fordítással együtt – meg kell küldeni azon tagállam végrehajtó hatóságainak, ahol a végrehajtást foganatosítani kell.

Hogyan tudunk segíteni Önnek?

Ügyvédi konzultáció keretében jogi szempontból megvizsgáljuk a követelést, az adós ismert körülményeit, és ennek megfelelően megtesszük a jogi lépéseket a követelés behajtása érdekében. Ennek során a fizetési felszólítás kiküldésétől kezdődően a perbeli jogérvényesítés során is képviseljük Önt, továbbá a végrehajtási eljárásban és az esetleges felszámolási eljárásban is ellátjuk jogi képviseletét.

Jelen bejegyzés célja a tájékoztatás, a cikk tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek, vagy egyedi ügyben adott tájékoztatásnak.

További kérdéseivel, külföldi adóssal szembeni behajtással kapcsolatos ügyével keressen minket bizalommal elérhetőségeinken.

Frissítve: 2023.10.01.