Külföldi adós tartozásának behajtása során az alábbi szempontokat érdemes mérlegelni, és annak megfelelően megindítani az európai fizetési meghagyásos eljárást.

A Magyarországon alkalmazott fizetési meghagyásos eljárás alapvetően csak akkor kezdeményezhető, ha az adós rendelkezik magyarországi lakóhellyel, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén székhellyel (kézbesítési címmel). Azonban belföldi lakóhely vagy székhely hiányában sem kell lemondanunk lejárt pénzkövetelésünk érvényesítéséről: az európai fizetési meghagyásos eljárás megoldást jelenthet abban az esetben, amennyiben

  • adós az Európai Unió valamely tagállamában rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, illetve székhellyel (kivéve Dánia)
  • és az adós e külföldi idézhető címe a hitelező rendelkezésére áll (a pontos címet tudni kell, az eredménytelen kézbesítés elkerülése érdekében).

Az európai fizetési meghagyásos eljárás Dánia kivételével az egész Európai Unió területén igénybe vehető. Az adós/ kötelezett külföldi címének ismerete azért elengedhetetlen, mert a közjegyző oda tudja kézbesíteni a fizetési meghagyást hivatalos iratként igazolhatóan. Az európai fizetési meghagyásos eljárást közjegyző folytatja le. A kérelmet papír alapon lehet előterjeszteni bármelyik közjegyzőnél.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás a peres eljárás alternatívája lehet, mivel igénybevétele értékhatártól függően sem kötelező. Amennyiben a magyar bíróságnak van joghatósága a Polgári Perrendtartás szerint, úgy természetesen nem kizárt, hogy Magyarországon indítsunk pert külföldi kötelezettel szemben.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás előnyei közé tartozik, hogy gyorsabb és költségkímélőbb, mint a peres eljárás. Kibocsátásának költsége a követelés összegének 3%-a, de legalább 5.000,-Ft és legfeljebb 300.000,-Ft. Amennyiben az adós elismeri a tartozást vagy határidőben nem mond ellent, az európai fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. Amennyiben az adós ellentmond, úgy az európai fizetési meghagyás perré alakul. A kérelemhez bizonyítékokat, mellékleteket nem kell csatolni, azonban a kérelmen fel kell tüntetni a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

Külföldi adós tartozásának behajtása során a végrehajtás az európai fizetési meghagyás alapján

Végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján végrehajtás elrendelése abban a tagállamban kérhető, amelyben az adósnak végrehajtás alá vonható vagyona van. Ezért amennyiben az adósnak Magyarországon van végrehajtható vagyona (pl. ingatlan, gépjármű, bankszámla), akkor a közjegyző elrendelheti a magyarországi végrehajtást. Ellenkező esetben, ha az adósnak nincs belföldi vagyona, a hitelező kérelmére a közjegyző tanúsítvánnyal az európai fizetési meghagyást európai végrehajtható okirattá nyilvánítja. Ebben az esetben az adós külföldi vagyonára vonatkozó végrehajtási eljárás indul meg az  adott állam végrehajtásra jogosult szerve és végrehajtási szabályai szerint.

Miben tudunk segíteni Önnek?

Ügyvédi konzultáció keretében jogi szempontból felmérjük az adósság-állományt, és ennek megfelelően behajtjuk az adósságot a fizetési felszólítás kiküldésétől a perbeli jogérvényesítés során képviseljük Önt, a végrehajtási eljárásban és az esetleges felszámolási eljárásban is ellátjuk jogi képviseletét.

További kérdéseivel, behajtással kapcsolatos ügyével keressen minket bizalommal elérhetőségeinken.