Mediáció – békés vitarendezés során a felek egy kívülálló, harmadik személy segítségével keresik a vitás helyzet megoldását a jövőre nézve. Hogyan tud ebben segíteni az ügyvéd? Miért lehet jobb egy ésszerű kompromisszum, mint az évekig tartó pereskedés?

A mediáció vagy közvetítői eljárás során az ügyvéd a vitás feleket hatékonyan segíti a közöttük felmerült problémák konstruktív megoldásában, amelynek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésre kerülhetnek. Ily módon tehát számos esetben a felek közötti együttműködés helyreállítható a pártatlan és elfogulatlan harmadik személy segítségével.

Előnyök a peres eljárással szemben

A mediáció előnye a jogviták peres úton történő rendezéséhez képest, hogy költségkímélő és gyorsabb. Mindemellett gyakran a felek is úgy gondolják és a tapasztalat is azt mutatja, hogy nem mindig a pereskedés a leghatékonyabb és legcélravezetőbb megoldás. A folyamat során a mediátor arra törekszik, hogy a felek között a vitás kérdések hosszú távra megnyugtatóan rendezésére kerüljenek és erre alkalmas megállapodás jöjjön létre. A mediátor segítségével a felek pontosabban meghatározzák magát a problémát, valamint azt, hogy milyen folyamat vezetett a konfliktus kialakulásához. Megváltoztatják a vita jellegét oly módon, hogy a vita folyamán hatékonyabb kommunikáció alakul ki közöttük és a vita kiterjesztése helyett annak megoldására összpontosítanak.

Alternatív vitarendezési forma, win-win pozíció

A közvetítést megelőzően a felek egyeztetik a mediátorral, hogy milyen célt kívánnak elérni, illetve ennek pontosítására az ülés alkalmával is sor kerülhet. A folyamat során mindkét fél/ minden fél azonos időtartamban fejtheti ki álláspontját, fogalmazhatja meg az érdekeit. A mediátor szükség esetén a felek álláspontját tárgyilagosan újból megfogalmazza, valamint felügyeli azt, hogy a megbeszélés során az indulatok minél kevésbé érvényesülhessenek, és ne kerülhessen sor a vita kiterjesztésére.

Az alternatív vitarendezés középpontjában győztes-győztes pozíció kialakítása és rögzítése áll.

Mennyi időt vesz igénybe a mediáció?

A vita rendezésére általában több ülésben kerül sor. Szükség esetén a közvetítő a feleket négyszemközt is meghallgathatja. Amennyiben konszenzus születik a felek között, úgy a közvetítő írásba foglalja a megállapodást.

A megállapodás később megváltoztatható vagy bíróság előtt megtámadható úgy, mint egy szerződés.

A közvetítés egyaránt hasznos lehet a gazdasági életben például üzlettársak, gazdálkodó szervezetek között vagy a családjog területén a hosszas és költséges peres eljárás alternatívájaként.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül jogi tanácsadásnak. Kérjük ezért, hogy konkrét kérdésével, jogi problémájával forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.