Mennyibe kerül a követelés érvényesítése, ha önként nem fizet az adós?
Mely lépésekből áll a követelés érvényesítése?

A követelés érvényesítése jogi úton az alábbi lépésekből, lehetőségekből álló folyamatot jelenti:

Miből áll a követelés?
  • tőkekövetelés (pl. kölcsönösszeg, díjtartozás stb.)
  • kamat (ügyleti kamat, késedelmi kamat)
  • behajtási költségátalány vállalkozások között (40 Euro)
  • járulékos költségek (fizetési meghagyásos eljárás díja – közjegyző, végrehajtási eljárás teljes díja – végrehajtó, ügyvédi munkadíj, felszámolási eljárás megindításakor fizetendő díj)

A követelés összegének pontos meghatározása során a kiinduló pont a tőke összege, kölcsönszerződés esetén ehhez hozzáadódhat a szerződésben meghatározott ügyleti kamat, bármely esetben késedelem esetén a késedelmi kamat. Ezen felül vállalkozások közötti szerződések esetén jellemző a 40 Euró összegnek megfelelő behajtási költség-átalány alkalmazása 1 éven belüli követelések esetén. Mindezekhez adódik még a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült valamennyi költség. Ilyen költség az eljáró közjegyző díja, peres illeték vagy felszámolási eljárás illetéke és költségtérítése, végrehajtó díja és az ügyvédi díj.

A behajtás költségei

Milyen járulékos költségek merülhetnek még fel a követelés behajtásából eredően? Fizetési meghagyásos eljárás díja a tőkekövetelés 3%-a (de legalább 8000,-Ft és legfeljebb 300.000,-Ft. Az ügyvédi megbízási díj egyedi megállapodás szerint alakul (fizetési meghagyásos eljárás, peres eljárás vagy végrehajtás, jogi képviselet a felszámolási eljárás megindítása esetén, illetve a felszámolási eljárás során). A végrehajtás elrendelésének költsége a tőkekövetelés 1%-a (de legalább 8000,-Ft és legfeljebb 150.000,-Ft, peres eljárást követő végrehajtás esetén legfeljebb 350.000,-Ft). Az eljáró végrehajtó munkadíjból, költségátalányból, illetve készkiadásból álló költségelőleget kér el az eljárása megkezdéséért. A végrehajtási eljárás során további végrehajtási költségek merülnek fel.

Fontos, hogy 2018. január 01. napjától kezdődően kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetők a 3.000.000,-Ft összeget meg nem haladó lejért pénzkövetelések. A 3.000.000, Ft-ot meghaladó és 30.000.000,-Ft-ot meg nem haladó követelés esetén a hitelező (jogosult) választhat, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárásban vagy peres úton kívánja érvényesíteni, míg a 30.000.000,-Ft felett összegű követelések csak peres úton érvényesíthetők.

A peres eljárás illetéke a tőkekövetelés 6%-a, amelybe a fizetési meghagyásos eljárás megindításakor befizetett, a tőkekövetelés 3%-ának megfelelő összeg beszámít. Fontos tehát, hogy perindításkor már csak a különbözetet kell megfizetni.

A felszámolási eljárás illetéke jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén 80.000,-Ft, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén: 30.000,-Ft. Ezen felül a közzétételi költségtérítés 25.000,-Ft. Felszámolási eljárás akkor kezdeményezhető az adós vállalkozás ellen, ha a követelés összege a 200.000,-Ft-os összeghatárt meghaladja. Veszélyhelyzetben ez az összeghatár 400.000,-Ft-ra emelkedett.

A jogi eljárások várható költségei – példák

Az alábbi táblázatban példákat talál a tőkekövetelések fizetési meghagyásos eljárásban fizetendő díjaira. Az itt feltüntetett összegek nem tartalmazzák az ügyvédi díjakat.

Tőkekövetelés Fizetési meghagyásos eljárás díja Végrehajtás elrendelés
50 000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft
100 000 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft
300 000 Ft 9 000 Ft 8 000 Ft
500 000 Ft 15 000 Ft 8 000 Ft
1 000 000 Ft 30 000 Ft 10 000 Ft
5 000 000 Ft 150 000 Ft 50 000 Ft
10 000 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft

A fenti összegekhez hozzáadódik a végrehajtó munkadíja, költségei és a végrehajtási költségátalány.

A költségeket a hitelező (jogosult) előlegezi, és az adós viseli.

Egy példával szemléltetve: hitelező és adós 2020. június 15-én kölcsönszerződést kötöttek, amelyben hitelező 5 millió forintot adott kölcsön adósnak azzal, hogy azt 2022. január 31-ig visszafizeti. Az ügyleti kamat 10 % volt. Hitelező ügyvédhez fordul, mert az adós csak ígérget, és nem fizet.

Perré alakulás esetén (ügyvédi díjak nélkül)

5.000.000  Ft – tőkekövetelés

500.000 Ft – ügyleti kamat

805.863 Ft – késedelmi kamat (amennyiben a felek a szerződésben nem kötötték ki a késedelmi kamat mértékét, 2023. október 1. napjáig számítva 608 napos késedelemmel – magánszemélyek esetén)

1.538.795,-Ft – késedelmi kamat (amennyiben a felek a szerződésben nem kötötték ki a késedelmi kamat mértékét, 2023, október 1. napjáig számítva 608 napos késedelemmel – vállalkozások között) + 14.220,-Ft behajtási költségátalány

150.000 Ft – fizetési meghagyásos eljárás megindításának díja

150.000 Ft – peres eljárás illetéke

Összesen az adós által fizetendő (ügyvédi díjak nélkül): 6.605.863,-Ft – magánszemély adós esetén, míg 7.053.015,-Ft – vállalkozások között

Végrehajtás esetén (ügyvédi díjak nélkül)

Végrehajtás esetén (amennyiben az adós nem fizet a jogerős ítélet szerint) további 66.059,-Ft / 70.053 Ft fizetendő a végrehajtási lap kibocsátásáért. Ezen felül a végrehajtási eljárásban végrehajtói díjbekérő alapján, valamint sikeres behajtás esetén további végrehajtási költségek merülnek fel. Ez lehet a követelt tőkeösszeg körülbelül 30%-ának megfelelő összeg is, ügyvédi díjak nélkül számítva.

***

Fentiek alapján kifejezetten azt javasoljuk az adósoknak, hogy amennyiben a követelés jogi szempontból nem vitatható alapos okból, úgy a fentiekre tekintettel érdemes mielőbb kiegyenlíteni a tartozást, hiszen látható, hogy annak összege igen jelentős mértékben növekedhet a behajtásból eredő járulékos költségeket is felszámítva.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Konkrét, egyedi kérdéseivel, jogi problémájával forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

Frissítve: 2023.10.01.