Mennyibe kerül a követelés érvényesítése, ha önként nem fizet az adós? Mely lépésekből áll a követelés érvényesítése, milyen lehetőségek vannak?

A követelés érvényesítés jogi úton az alábbi lépésekből, lehetőségekből álló folyamatot jelenti:

Miből áll a követelés?
  • tőkekövetelés (pl. kölcsönösszeg, díjtartozás stb.)
  • kamat (ügyleti kamat, késedelmi kamat)
  • behajtási költségátalány vállalkozások között (40 Euro)
  • járulékos költségek (fizetési meghagyásos eljárás díja – közjegyző, végrehajtási eljárás teljes díja – végrehajtó, ügyvédi munkadíj, felszámolási eljárás megindításakor fizetendő díj)

A követelés összegének pontos meghatározása során a kiinduló pont a tőke összege, kölcsönszerződés esetén ehhez hozzáadódhat a szerződésben meghatározott ügyleti kamat, bármely esetben késedelem esetén a késedelmi kamat, ezen felül vállalkozások közötti szerződések esetén jellemző a 40 Euró összegnek megfelelő behajtási költség-átalány alkalmazása. Mindezekhez adódik még a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült valamennyi költség.

Milyen járulékos költségek merülhetnek még fel a követelés behajtásából eredően? Fizetési meghagyásos eljárás díja a tőkekövetelés 3%-a (de legalább 8000,-Ft és legfeljebb 300.000,-Ft. Az ügyvédi megbízási díj egyedi megállapodás szerint alakul (fmh, peres, eljárás vagy végrehajtás, jogi képviselet a felszámolási eljárás megindítása esetén, illetve a felszámolási eljárás során). A végrehajtás költsége a tőkekövetelés 1%-a (de legalább 5000,-Ft és legfeljebb 150.000,-Ft, peres eljárás utáni végrehajtás esetén legfeljebb 350.000,-Ft). Az eljáró végrehajtó munkadíjból, költségátalányból, illetve készkiadásból álló költségelőleget kér el az eljárása viteléért.

  1. január 01. napjától kezdődően kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetők a 3.000.000,-Ft összeget meg nem haladó lejért pénzkövetelések. A 3.000.000,-Ft-ot meghaladó és 30.000.000,-Ft-ot meg nem haladó követelés esetén a hitelező (jogosult) választhat, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárásban vagy peres úton kívánja érvényesíteni, míg a 30.000.000,-Ft felett összegű követelések csak peres úton érvényesíthetők.

A peres eljárás illetéke a tőkekövetelés 6%-a, amelybe a fizetési meghagyásos eljárás megindításakor befizetett, a tőkekövetelés 3%-ának megfelelő összeg beszámít. Fontos tehát, hogy perindításkor már csak a különbözetet kell megfizetni.

A felszámolási eljárás illetéke jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén 80.000,-Ft, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén: 30.000,-Ft. A közzétételi díj 25.000,-Ft. Felszámolási eljárás akkor kezdeményezhető az adós vállalkozás ellen, ha a követelés összege a 200.000,-Ft-os összeghatárt meghaladja.

A jogi eljárások várható költségei
Tőkekövetelés FMH díja Végrehajtás elrendelés
50 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft
100 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft
300 000 Ft 9 000 Ft 5 000 Ft
500 000 Ft 15 000 Ft 5 000 Ft
1 000 000 Ft 30 000 Ft 10 000 Ft
5 000 000 Ft 150 000 Ft 15 000 Ft
10 000 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft

A fenti összegekhez hozzáadódik a végrehajtó munkadíja, költségei és a végrehajtási költségátalány.

A költségeket a hitelező (jogosult) előlegezi, és az adós viseli.

Egy példával szemléltetve: hitelező és adós 2016. június 15-én kölcsönszerződést kötöttek, amelyben hitelező 2 millió forintot adott kölcsön adósnak azzal, hogy azt 2018. január 31-ig visszafizeti. Az ügyleti kamat 10 % volt. Hitelező ügyvédhez fordul, mert az adós csak ígérget, és nem fizet.

Perré alakulás esetén (ügyvédi díjak nélkül)

2.000.000  Ft – tőkekövetelés

200.000 Ft – ügyleti kamat

4.936 Ft – késedelmi kamat (amennyiben a felek a szerződésben nem kötötték ki a késedelmi kamat mértékét, 2018. május 2. napjáig számítva 91 napos késedelemmel)

60.000 Ft – FMH megindításának díja

60.000 Ft – peres eljárás illetéke

Összesen: 2.324.936,-Ft

Végrehajtás esetén

Végrehajtás esetén amennyiben az adós nem fizet a jogerős ítélet szerint) további 20.000,-Ft és 60.000 Ft végrehajtói díjbekérő, valamint sikeres behajtás esetén 8% költség-átalány, azaz 16.000,-Ft

Összesen 2.420.936,-Ft

Kifejezetten azt javasolom az adósoknak, hogy amennyiben a követelés jogi szempontból nem vitatható alapos okból, úgy a fentiekre tekintettel érdemes mielőbb kiegyenlíteni a tartozást, hiszen látható, hogy annak összege igen jelentős mértékben növekedhet a behajtásból eredő járulékos költségekre tekintettel.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Konkrét, egyedi kérdéseivel, jogi problémájával forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.