Mit tehetünk, ha nem fizet az adós? Mit tehetünk, ha már felszólítottuk több alkalommal, többféle módon eredménytelenül, telefonon elérhetetlen, időt húz stb.?

Az alábbi jogi megoldások, illetve módszerek jöhetnek szóba, ha nem fizet az adós és az adós belföldi illetőségű személy:

Fizetési meghagyásos eljárás, ha nem fizet az adós

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet elektronikusan terjeszti elő az ügyvéd. Ennek feltételei, hogy az adós/ kötelezett neve és belföldi lakóhelye/ tartózkodási helye, illetve székhelye ismert legyen. További feltétel, hogy 2018. január 1. napjától a hárommillió forintot meg nem haladó követelések kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetők, peres eljárás csak akkor indítható, amennyiben a tartozás meghaladja ezt az összeget. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy viszonylag a leggyorsabb és a legkisebb költséggel jár. miután az eljáró ügyvéd összeállította a kérelmet, elektronikus úton benyújtja a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Rendszerébe. Az kijelölt közjegyző a fizetési meghagyást kibocsátja és megküldi az adósnak/kötelezettnek. Amennyiben az adós/ kötelezett ellentmond, a fizetési meghagyás perré alakul és a bíróságon folytatódik az eljárás. Amennyiben a megszabott határidőn belül az adós/kötelezett nem egyenlíti ki a tartozását és nem mond ellent, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és az ügyfél kérésére az eljáró ügyvéd végrehajtási kérelmet terjeszt elő végrehajtási lap kibocsátása iránt. Ezen közokirat alapján folytatja le a végrehajtó a végrehajtási eljárást.

Peres eljárás, ha nem fizet az adós

Peres eljárást kezdeményezhetünk közvetlenül a hatáskörrel és illetékességgel rendelékező bíróságon, amennyiben a követelésünk összege meghaladja a hárommillió forintot. Ez az eljárás költségesebb és általában hosszabb időt vesz igénybe. A bíróság a keresetlevelet a benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor, úgy 30-90 napon belül tárgyalást tűz ki. Ezek után a bizonyítás és a tényállás megállapítása okán szükséges tárgyalások számától függően alakul a pereskedéssel töltött idő, amely akár több év is lehet. Amennyiben az elsőfokú döntés ellen fellebbezést nyújtanak be, annak elbírálása tovább növeli az eljárás időtartamát.

Felszámolási eljárás, ha nem fizet az adós

Felszámolási eljárás indítható jogi személy adós esetén, amely a legerősebb hátránnyal jár: a cég fizetésképtelennek nyilvánítását és megszüntetését is eredményezheti. Ennek során az eljáró ügyvéd fizetésképtelenség megállapítására irányuló kérelmet terjeszt elő az illetékes törvényszék előtt. A felszámolási eljárást a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályozza.

A felszámolási eljárásban a hitelező kérelmére induló eljárásban kötelező a jogi képviselet.

A kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, összegét, a teljesítési határidőt és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek, valamint csatolni kell azokat az okiratokat, amelyek a fizetésképtelenség bizonyítékaként szolgálhatnak. A fizetési felszólításban meg kell határozni továbbá azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését. Ha a fizetési felszólítást a hitelező postán kívánja eljuttatni az adósnak, azt tértivevényes küldeményként kell elküldenie.

Végrehajtás

Végrehajtási eljárás jogerős bírósági ítélet vagy jogerőre emelkedett fizetési meghagyás esetén kezdeményezhető.

A jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve ajánlattételnek. Követelésekkel kapcsolatban felmerült további kérdéseivel, jogi problémájával kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre.

Miben tudunk segíteni Önnek? Ügyvédi konzultáció keretében jogi szempontból felmérjük és besoroljuk az adósság-állományt, és ennek megfelelően behajtjuk az adósságot a fizetési felszólítás kiküldésétől a perbeli jogérvényesítés során képviseljük Önt, a végrehajtási eljárásban és az esetleges felszámolási eljárásban is ellátjuk jogi képviseletét.

Követelésekkel kapcsolatos kérdésekben keressen bizalommal elérhetőségeinken.