Mennyi időre vehető igénybe a szülési szabadság?

Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra (ez 168 nap) jogosult azzal, hogy ebből 2 hetet köteles igénybe venni.

A szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.

A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. Természetesen a munkáltató a munkavállalóval ettől eltérően is megállapodhat.

Speciális, kivételes szabály vonatkozik a szülési szabadság igénybe nem vett részére. Eszerint a szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

Milyen feltételekkel vehető igénybe fizetés nélküli szabadság?

Fizetés nélküli szabadság jár a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

A szülési szabadság megszűnik a gyermek halva születése esetén; ha a gyermek a születést követően meghal, a halált követő tizenötödik napon, illetve ha a gyermeket – a külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon. Fontos tudni, hogy a szülési szabadság időtartama ezekben az esetekben sem lehet rövidebb a szülést követően hat hétnél.

A munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében – a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon túl is- fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt.

A munkavállalónak hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár. A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja.

A munkavállalónak fizetés nélküli szabadság jár a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára.

A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni.

A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

A felek megállapodása szerinti fizetési szabadság esetén javasolt belefoglalni a megállapodásba, hogy arra milyen célból kerül sor, valamint érdemes megállapodni abban is, hogy melyek a munkavállaló munkába visszatérésének feltételei (pontos időpont vagy azt, hogy hány nappal korábban kell a munkavállalónak jeleznie a munkába visszatérési szándékát). Ide tartoznak például a Munka Törvénykönyvében foglalt alábbi korlátozások:

  • a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén;
  • a munkavállaló számára, ha a munkakörében történő foglalkoztatás feltételei nem módosíthatóak, egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges;
  • a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani;
  • fontos megjegyezni tovább, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt sem.

A jelen nem teljes körű, nem minősül jogi tanácsadásnak. Amennyiben konkrét kérdése merült fel, készséggel állunk rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal.