Az internetes vásárlás és az e-kereskedelem elképesztő ütemű fejlődésének és térhódításának köszönthetően számos kérdés és megkeresés érkezik hozzánk a webshop jog területéről, webshopok működésének jogi feltételeivel kapcsolatban.

A webshopok és a szolgáltatások online elérhetősége körében a jogi feltételek, a jogi megfelelőség biztosítása különösen fontos a bírságok elkerülése érdekében. A vásárlók is szívesebben rendelnek egy átlátható, megbízható, jogszerűen működő webshopból. A vásárlónak webshoppal kapcsolatos egyik alapvető elvárása a jogi megfelelés, a megbízhatóság. Ennek teljesítéséhez szükséges, hogy a vásárlási feltételek és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás közérthető és teljes körű legyen a honlapon. Ezek megfelelően vonatkoznak az online szolgáltatók jogi megfelelőségére is. 

Milyen dokumentumokat szükséges a honlapra történő feltöltéssel hozzáférhetővé tenni a felhasználók számára?

Első és legfontosabb, hogy a weboldalra a hatályos jogszabályoknak megfelelő általános szerződési feltételek (ÁSZF) és adatkezelési tájékoztató kerüljön feltöltésre. A teljes adatkezelési dokumentációhoz az adatvagyon leltárnak és az adatkezelési belső szabályzatnak is rendben kell lennie.

Webshop jog 1.: Az általános szerződési feltételek 

Az általános szerződési feltételek használata tömeges szerződéskötés céljából történik.  Az ÁSZF-et az általános szerződési feltételeket alkalmazó vállalkozás egyedi körülményeire szabottan, az adott termékkörrel kapcsolatos kockázatokat felmérve kell megírni. Az ÁSZF elkészítése során különös figyelmet kapnak a fogyasztóvédelmi szabályok.

A webshop jog szempontjából az általános szerződési feltételeknek tartalmazniuk kell többek között a vállalkozás adatait, a rendelés menetének leírását, az elállási jogra vonatkozó szabályokat. Ezen felül tartalmaznia kell a a szavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezéseket (amely termékkörtől függően eltérő lehet), a szállítási információkat. Az általános szerződési feltételeknek  összességükben is meg kell felelniük különösen a Ptk.-ban és az elektronikus kereskedelemről szóló törvényben fogalt rendelkezéseknek is. Ez általában nem egyszerű feladat és a gyakorlatból tisztán látszik, hogy a valódi segítséget a vállalkozásra és termékkörre, illetve az előre meghatározott szolgáltatási körre szabott megoldások jelentik.

Webshop jog 2: Adatkezelési tájékoztató 

A webshop jog másik jelentős területe az adatkezelés szabályozása. A GDPR (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete)  hatályba lépése óta az Európai Unió tagországaiban nagy hangsúlyt kap a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, a jogszerűség biztosítása, különös tekintettel az online elérhető vállalkozásokra.  A webshopoknak minden érdeklődő számára hozzáférhető formában közzé kell tenniük az adatkezelésükre vonatkozó rendelkezéseket is.

A webshop adatkezelési tájékoztatójának legalább tartalmaznia kell az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő adatait, az adatkezeléssel érintett jogait és a jogorvoslati lehetőségeket. A jogszabály meghatározza, hogy az adatkezelési folyamat során mely személy hogyan minősül. A jogszabály meghatározza azt is, hogy e személyeknek milyen jogosultsága, illetve kötelezettségei vannak. Mely tevékenységek tartoznak az adatkezelés körébe? Az érintett milyen jogokat érvényesíthet a személyes adatai kezelésével kapcsolatban? Az adatkezelési tájékoztató a felhasználóknak szól, célszerű ezért közérthető formában megfogalmazni. A webshopok adatkezelési és adatvédelmi dokumentációja azonban nem merül ki kizárólag az adatkezelési tájékoztató elkészítésében. A webáruházat működtető személynek adatkezelési szabályzattal is rendelkeznie kell. E szabályzat többek között tartalmazza az esetleges adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárásokat. A szabályzat részletesen tartalmazza a személyes adatok megőrzésére rendszeresített technikai eszközök, módszerek ismertetését is.

Webshop jog 3: A direkt marketing 

A webshop jogi feltételei között külön helyet foglal el a direkt marketing., A hírlevélre vagy további ajánlatok megküldésére történő internetes feliratkozás a webshop felületén keresztül történik. Jogalapja a hozzájárulás, melynek bizonyíthatóan önkéntesnek és egyértelműnek kell lennie. Az e-mail cím, mint személyes adat kezeléséhez történő hozzájárulásnak és a hozzájárulás visszavonásának egyformán könnyen elérhetőnek kell lennie a honlapon keresztül.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság listája alapján adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása kötelező, amennyiben az adatkezelés célja, hogy az érintett bizonyos tulajdonságait felmérje, és annak eredménye kihatással van az érintett részére nyújtott, illetve nyújtandó szolgáltatás létrejöttére vagy minőségére. Ilyen például a cég honlapján keresztül üzletszerzési profilok képzése a böngészés adatai alapján („pontozás”).

Mire érdemes  még figyelni a webshopok esetében jogi szempontból?

A webshopot / honlapot működtető vállalkozást nyilvántartó szerv megjelölése, valamint az együttműködő szolgáltatók meghatározott elérhetőségeinek feltüntetése is követelmény. Ezeket a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform azzal a céllal jött létre, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között esetleg felmerült vitás helyzetek megoldására ezt az internetes felületet is biztosítja.  A webshopoknak egyértelmű tájékoztatást kell adniuk arról is a fogyasztónak, hogy miként érhető el az online vitarendezési felület.

Jelen cikk célja kizárólag a tájékoztatás. Az itt leírtak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, illetve ajánlattételnek. A cikk  hosszúságát meghaladná annak részletezése, hogy milyen engedélyek szükségesek a termékértékesítések során. Természetesen ez még a jóval a webáruház kialakítását megelőző alapvető lépés. 

Fentiek alapján látható, hogy a webshopokhoz kapcsolódó dokumentumok akkor szolgálják igazán a céljukat, ha azokat esetre, termékkörre és vállalkozásokra szabottan készülnek el. Ezzel hatékonyan előzhetjük meg az esetleges bírságolást is.

Amennyiben webáruházak jogi feltételeivel, jogi megfeleltetésével kapcsolatos kérdése merül fel, készséggel állunk rendelkezésre. A 06 70 638 4272-es telefonszámon vagy pojjak@drpojjak.com e-mail címen történt időpont egyeztetést követően személyes konzultáció keretében vagy a teljes webshop jogi dokumentáció elkészítésében tudunk segíteni. 

Frissítve: 2023.11.05.