04ápr/18

Gazdasági társaságok átalakulása

Gazdasági társaságok átalakulás lehet egyesülés, szétválás vagy társasági formaváltás. A jelen bejegyzésben a társasági formaváltás menetével foglalkozom bővebben. Átalakulás a leggyakrabban Bt. társasági formából Kft-be, illetve Kft-ből Zrt. formába történik, ugyanakkor érkezettRead More…

29Már/18

Cégek képviselete, aláírási jog

A cégjegyzési jog a cég (üzleti partnerekkel, hatóságokkal, intézményekkel, egyéb harmadik személyekkel szembeni) írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet. ARead More…

18Már/18

Közös költség követelés érvényesítése

Közös költség követelés érvényesítése az adós tulajdonostárssal szemben a társasház fizetőképességének megőrzése szempontjában lényeges kérdés. A követelés érévnyesítése során az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni. A Társasházi törvény alapján a közös tulajdonbaRead More…

18Már/18

Társasházi közgyűlési határozatok érvénytelensége

Melyek a leggyakoribb okai a társasházi közgyűlési határozatok érvénytelenségének? Mely esetek tartoznak a kisebbség lényeges és jogos érdekének sérelme körébe társasházi közgyűlési határozathozatal esetén? I. A közgyűlési határozat érvénytelenségét eredményező leggyakoribb eljárásiRead More…

18Már/18

Tetőtér beépítése társasházaknál

A tetőterek beépítéssel történő hasznosítása előnyös lehet a társasháznak, hiszen a társasház további fenntartást és esetleges felújításokat elősegítő bevételre szerez, a vevő pedig adott esetben egy teraszos, panorámás lakás elégedett tulajdonosa lehet.Read More…

17Már/18

Közös tulajdonú ingatlan társasházzá alakítása

Az ingatlanon fennálló közös tulajdon – ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak – az ingatlan társasházzá alakításával is megszüntethető a tulajdonosok megállapodásával vagy bírósági úton. Ha a közös tulajdont társasházzá alakítássalRead More…

17Már/18

Ingatlan közös tulajdon megszüntetése

A közös tulajdon megszüntetésére sor kerülhet: a) a tulajdonosoknak a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó megállapodása alapján, amelyet ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas alaki kellékekkel ellátott ügyvédi okiratba foglalnak vagy b) peres eljárás eredményeként bíróságiRead More…